Wyjątkowa edukacja

21 września 2016

PWN we współpracy z Teatrem 21 oraz Fundacją Win-Win nagrało filmy sytuacyjne przedstawiające scenki z życia codziennego w których biorą udział osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Nagrania, z udziałem aktorów z niepełnosprawnościami pokazują, że uczestnictwo tych osób w życiu społecznym i zawodowym jest możliwe.

Zestaw filmów Pewny start. O dorosłości. Oglądam, uczę się potrafię, powstał jako materiał ułatwiający naukę dla uczniów wchodzących w etap dorosłego, samodzielnego funkcjonowania. Tematami filmów są m.in. wydarzenia z życia domowego, jak:  poranna toaleta, śniadanie z rodziną, a także samodzielne poruszanie się komunikacją miejską, robienie zakupów, wieczór w teatrze czy rozmowa z pracodawcą w trakcie ubiegania się o pracę. Zwiastun filmów można zobaczyć tutaj.

„Osoby z niepełnosprawnością intelektualną najlepiej uczą się poprzez obserwację, przeżywanie  i  praktyczne  działanie w konkretnych sytuacjach życiowych.”uważa Lidia Klaro-Celej, pedagog specjalny i oligofrenopedagog, laureatka medalu „Fideliter et Constanter”, przyznanego przez organizacje rodziców dzieci niepełnosprawnych za wieloletnią wytrwałą i wierną pracę dla dobra osób niepełnosprawnych. – Osoby z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym są w stanie opanować wiele  umiejętności i czynności, które być może w przyszłości pozwolą na podjęcie wspomaganej pracy na chronionym lub otwartym rynku pracy.”

Pakiet Pewny start. O dorosłości. Jest to pierwszy na rynku zestaw materiałów edukacyjnych, który przygotowuje do samodzielnego funkcjonowania po zakończeniu edukacji. W pakiecie uczniowie otrzymują gotowe instrukcje, które uczą krok po kroku jak postępować w określonych sytuacjach. Prezentują scenki z życia codziennego, pokazują w jaki sposób ubiegać się o pracę, a także do których instytucji można zwrócić się o pomoc lub wsparcie.

Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną jest również tematem konferencji organizowanych przez PWN dla nauczycieli i pedagogów ze szkół integracyjnych i specjalnych. Filmy sytuacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, wchodzących w dorosłość, zostały zaprezentowane na II Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się 20 września na Uniwersytecie SWPS.