Wspieranie różnorodności w Skanska

10 września 2018

Bariery architektoniczne wciąż powstają w budynkach i w przestrzeniach publicznych wszędzie tam, gdzie nieprecyzyjność prawa budowlanego oraz brak świadomości inwestorów i projektantów na to pozwala. Skanska, partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu i sygnatariusz Karty Różnorodności, chcąc przeanalizować możliwość pełnego dostosowania budynków oraz przestrzeni ich otaczających do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (m.in. ruchowymi, słuchowymi, wzrokowymi), jak też osób starszych, rodziców z dziećmi oraz osób nie posługujących się językiem polskim, rozpoczęła w 2015r audyty swoich inwestycji biurowych oraz ich otoczenia.

W konsekwencji w 2016r wdrożono politykę architektury uniwersalnej (Standard opracowany we współpracy z Fundacją Integracja) dla inwestycji biurowych, natomiast w 2017 rozpoczęto pracę nad projektami mieszkaniowymi tworząc pierwsze w Polsce Osiedle Bez Barier.

Dostępność architektoniczna to element holistycznego podejścia do tworzenia miejsca uwzględniająca potrzeby różnorodnego użytkownika (Placemaking).

W różnorodności Skanska upatruje siłę, dlatego katalog funkcji wokół budynków wyłaniany jest w wyniku konsultacji ze społecznoscią lokalną (Projektowanie partycypacyjne) tak, aby miejsce sprzyjało integracji międzypokoleniowej i działało miastotwórczo.

Chcąc maksymalizować pozytywny wpływ także na zewnątrz organizacji powstała Kampania na rzecz Architektury bez barier oraz Włącznik, publikacja kierowana do specjalistów z branży, studentów architektury jak i do urzędników oraz wszystkich zaangażowanych w proces inwestycyjny.

Pobierz podręcznik >> 

W 2018 Skanska otrzymała nagrodę Lider dostępności oraz wystąpiła w roli eksperta komentując program rządowy Dostępność Plus.

Obecnie Skanska prowadzi Kampanię na uczelniach oraz promuje angielską wersję podręcznika „SWITCH to inclusive design”

źródło: Skanska