Wsparcie prawne dla ofiar dyskryminacji

6 lutego 2013

Od stycznia 2013 r. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego prowadzi darmowe poradnictwo prawne w ramach projektu „Wsparcie prawne dla ofiar dyskryminacji”, finansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Obywatel i Prawo VII.

Głównym celem projektu jest zapewnienie ofiarom dyskryminacji specjalistycznego i profesjonalnego poradnictwa prawnego. Projekt adresowany jest do osób fizycznych, które doświadczyły bądź doświadczają w swoim życiu nierównego traktowania, w szczególności w takich dziedzinach życia jak dostęp do dóbr i usług, zatrudnienie, edukacja, dostęp do opieki zdrowotnej z powodu swojej rasy, płci, orientacji seksualnej, wieku czy też niepełnosprawności. Projekt ma na celu także m.in. popularyzację przepisów antydyskryminacyjnych i umożliwienie praktycznego ich stosowania przez obywateli. Poradnictwo prawne obejmuje udzielanie porad w biurze PTPA (bezpośrednie konsultacje z prawnikiem) oraz udzielanie porad w formie konsultacji telefonicznych oraz listów i e-maili.
Więcej informacji na stronach Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.
Źródło: ptpa.org.pl