Women in Business and Management: The business case for change

1 sierpnia 2019

Najnowsza publikacja Międzynarodowej Organizacji Pracy jest już drugą edycją raportu Women in Business and Management. Jej celem jest wskazanie, jak różnorodność płci w zarządach firm i na niższych stanowiskach może poprawić wyniki organizacyjne i skuteczność pracy. 

Badania ankietowe, których wyniki przedstawiono w niniejszym raporcie, zostały przeprowadzone w prawie 13 000 przedsiębiorstwach na całym świecie. Zmierzono poziom różnorodności  ze względu na płeć, a otrzymane wyniki potwierdzają następujące hipotezy:

  • różnorodność zapełnia wyższą rentowność i wydajność w przedsiębiorstwach;
  • różnorodne przedsiębiorstwa mają większy wskaźnik przyciągania i zatrzymywania talentów;
  • różnorodność zapełnia większą kreatywność, innowację i otwartość;
  • różnorodność płciowa wzmacnia reputację firmy.

Jak wynika z raportu, firmy dążące do zapewnienia różnorodności płciowej w miejscu pracy odnoszą dzięki temu korzyści finansowe. 3/4 przedsiębiorstw, które realizują  praktyki dotyczące różnorodności, wskazywały na wzrost zysków o 5-20 %.

Przejdź do publikacji>>>