Włączanie wyłączonych – relacja z konferencji

3 grudnia 2012

Konferencja „Włączenie wyłączonych – czyli jak realizować ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wobec osób niepełnosprawnych” odbyła się 3 grudnia 2012 r. w Warszawie. Została zorganizowana przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Konferencja była również okazją do prezentacji idei Karty Różnorodności przez Magdalenę Andrejczuk, koordynatorkę Karty Różnorodności w Polsce.

Podczas konferencji zaprezentowano zarówno teoretyczne aspekty, jak i praktyczne przykłady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kontekście zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także postrzegania tych osób jako uczestników rynku i klientów.

„Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – powiedział otwierając konferencję Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda. – Postanowiliśmy zaakcentować go poważną dyskusją na temat kluczowej kwestii: jak skutecznie włączać w rynek pracy osoby niepełnosprawne i jak przełamywać bariery strachu oraz niemożności po obu stronach – pracodawców i poszukujących pracy. Minister Duda mówił też o poszukiwaniu nowych rozwiązań, w tym badaniu skuteczności trenerów pracy, asystentów oraz zindywidualizowanego podejścia do konkretnych przypadków.”

„Głównym postulatem naszej organizacji jest wzrost zatrudnienia – stwierdził Lech Pilawski, Prezes PKPP Lewiatan. – Może się wydawać, że mówienie o tym w czasie spowolnienia gospodarczego jest trochę na wyrost, ale zawsze warto dyskutować o niezbędnych zmianach systemowych. Niepełnosprawni pracownicy to ogromny, choć niewykorzystany potencjał. Dlatego szukajmy wzorów dobrych praktyk i pomysłów, by pieniądze przeznaczane na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych nie były marnowane. Prezes Pilawski przypomniał też o współpracy w tej dziedzinie z fundacją „la Caixa”, pomagającej m.in. osobom z dużym ryzykiem utraty pracy lub izolacji społecznej.”

Podczas konferencji dyskutowano m.in. na temat społecznej odpowiedzialności biznesu wobec osób niepełnosprawnych, aspektów społecznych w zamówieniach publicznych czy osoby niepełnosprawnej jako klienta i pracownika w świetle wykluczenia cyfrowego. Prezentację na temat korzyści z zarządzania różnorodnością przedstawiła Magdalena Andrejczuk, koordynatorka Karty Różnorodności w Polsce.

Panel dyskusyjny poprowadził Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Wiceprezes Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Uczestnikami konferencji byli przedsiębiorcy, którym bliska jest idea CSR, pracodawcy i firmy zainteresowane zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Źródło: mpips.gov.pl