Wizyta studyjna Kart Różnorodności w Luksemburgu

12 listopada 2019

Głównym tematem wizyty studyjnej zorganizowanej w Luksemburgu we współpracy 3 Kart Różnorodności: luksemburskiej, polskiej i holenderskiej, był obszar związany z zagadnieniem work-life balance. Każda z kart zaprosiła do udziału w wizycie przedstawicieli firm-sygnatariuszy karty. W skład polskiej reprezentacji wchodzili przedstawiciele następujących firm: ING Bank Śląski S.A., Provident Polska S.A., STU Ergo Hestia S.A., Velux Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciele kart prezentowali swoje działania, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru work-life balance, ale również swoje plany i wyzwania na przyszłość. Również przedstawiciele firm mieli możliwość zaprezentować swoje dobre praktyki z tego obszaru. To wszystko wydarzyło się drugiego dnia wizyty. Pierwszy dzień poświęcony był prezentacjom eksperckim z Holandii i Luksemburga w kontekście rozwiązań WLB. Choć każdy z krajów mierzy się z nieco innymi wyzwaniami w tym obszarze, pewne kwestie takie jak wsparcie ze strony pracodawców opiekunów osób dorosłych, urlopy rodzicielskie, walka ze stereotypami związanymi z płcią czy zachęcanie ojców do korzystania z urlopów rodzicielskich, pozostają tematami do dyskusji, budzącymi emocje i stanowiącymi wyzwania.

Wizyty studyjne pozwalają na wymianę dobrych praktyk, wzajemne inspirowanie się i poznawanie rozwiązań i wyzwań w różnych kręgach kulturowych. Wymiana poglądów i poznanie kontekstu społecznego w danym kraju może pomóc w wytyczeniu własnej drogi do odnalezienia rozwiązania.