Wizyta fińskiej Karty Różnorodności

6 listopada 2013

Dzięki inicjatywie Forum Odpowiedzialnego Biznesu i finlandzkiego FIBS (Corporate Responsibility Network), do Polski przyjechali sygnatariusze i koordynatorzy fińskiej Karty Różnorodności. Celem spotkania, które odbyło 18 października 2013, była wymiana doświadczeń i podzielenie się dobrymi praktykami w zakresie zarządzania różnorodnością.

W spotkaniu wzięły udział: reprezentantki organizacji pozarządowej FIBS, przedstawicielki fińskich firm – telekomunikacyjnych (DNA Ltd, Elisa Oyj), outsousingowej (ISS Palvelut Oy)  i konsultingowej (CGI),  przedstawicielki administracji publicznej – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa ds. Zatrudnienia i Ekonomii, a także przedstawicielki Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Sygnatariuszy polskiej Karty Różnorodności – Orange Polska i NUTRICIA.

Fińska delegacja dowiedziała się, jakie narzędzia i praktyki związane z zarządzaniem różnorodnością wdrażają polskie firmy. Podczas spotkania zaprezentowano także rozwiązania stosowane w fińskich korporacjach.

W trakcie panelu dyskusyjnego największe zainteresowanie
wzbudziła kwestia mierzenia różnorodności w przedsiębiorstwach, implementacja globalnych wytycznych na krajowych rynkach czy dostosowanie stron internetowych firm do standardu WCAG 2.0. Fińscy przedstawiciele byli pod wrażeniem działań podejmowanych przez firmy NUTRICIA i Orange Polska. Te również oceniają spotkanie bardzo pozytywnie.

Różnorodność w naszej firmie jest rozumiana szeroko, zarówno w znaczeniu kulturowym, jak i potrzeb oraz oczekiwań naszych interesariuszy. W zgodzie z Kartą Różnorodności tworzymy atmosferę pracy, kulturę organizacyjną i narzędzia zapewniające szacunek dla różnorodności. Cieszymy się, ze nasze praktyki w tym zakresie zostały tak pozytywnie odebrane. To daje nam jeszcze większą motywację do dalszych działań – mówi Katarzyna Rudzińska, dyrektor ds. zasobów ludzkich w NUTRICIA.

Było nam bardzo miło spotkać się z przedstawicielami administracji publicznej i przedstawicielami firm z Finlandii zaangażowanych, tak jak Orange Polska w rozwój zarządzania różnorodnością. To było spotkanie pełne wymiany myśli i ciekawych spostrzeżeń. Szczególnie interesująca dla mnie okazała się wymiana zdania z firmami z branży telekomunikacyjnej. To doświadczenie pokazało, że mimo pewnych różnic kulturowych, stoją przed nami podobne wyzwania, nie tylko te, które dotyczą zarządzania różnorodnością w naszych firmach, ale także podobne wyzwania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Mam nadzieję, że nawiązane kontakty przerodzą się w sieć współpracy – dodaje Marcelina Pytlarczyk, Główny Specjalista ds. Relacji z Przedstawicielami Społecznymi, z Komunikacji Korporacyjnej i CSR Orange Polska.

Źródło: informacja własna; w tekście zostały wykorzystane fragmenty informacji prasowej NUTRICIA