Wielkopolskie Forum CSR – podpisz Kartę Różnorodności

10 października 2012

17 października w Poznaniu odbędzie się konferencja „Wielkopolskie Forum CSR”  organizowana przez Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego, Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Konińską Izbę Gospodarczą w ramach projektu Wielkopolski Klub CSR – budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce. Portal odpowiedzialnybiznes.pl jest patronem konferencji.

Podczas Forum wielkopolskie firmy będą mogły symbolicznie  podpisać Kartę Różnorodności.

Termin: 17 października 2012 r. godz. 11:00-14:30

Miejsce: Wyższa Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, w sali 340 (III piętro)

Drugi dzień konferencji odbędzie się w Koninie 18 października.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 12 października br. mailem na adres b.paszkiewicz@pcc.org.pl lub  faksem pod nr 61 8517828. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji tutaj

Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR (ang. Corporate Social Responsibility) to nowy styl w zarządzaniu przedsiębiorstwem polegający na szukaniu równowagi pomiędzy zyskiem i efektywnością firmy a interesami otoczenia danego przedsiębiorstwa. Jak pokazują badania, podejmowanie działań w ramach CSR może przynieść firmie szerokie korzyści.

Podczas konferencji przedstawione zostaną dobre praktyki przedsiębiorców – członków Wielkopolskiego Klubu CSR, którzy z sukcesem realizują strategie CSR w swoich firmach. Ważną częścią spotkania będzie uroczyste ogłoszenie wyników konkursu o tytuł Wielkopolskiego Grand Prix CSR, który odbywa się pod honorowym patronatem Pani Minister Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pana Piotra Florka – Wojewody Wielkopolskiego oraz Pana Jana Grabkowskiego – Starosty Poznańskiego. Wspólnie z Redaktorką Programu BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny w Radio PIN wręczona zostanie Nagroda „Eko-Bizon” dla firmy nowoczesnej i wrażliwej ekologicznie.

W drugiej części Forum prelekcję pt.: „Kryzys a myślenie w kategoriach etyki” wygłosi prof. dr hab. Jacek Sójka – Kierownik Zakładu Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa UAM Poznań. Pani Magdalena Andrejczuk  przedstawicielka Forum Odpowiedzialnego Biznesu przedstawi informacje na temat inicjatywy „Karta Różnorodności”. Karta jest zobowiązaniem, która obliguje się do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Podczas Forum wszyscy chętni będą mogli podpisać Kartę.

Źródło: materiały organizatorów