Wielkie nadzieje: odkrywając obietnice równości płci

12 kwietnia 2013

Poprzez raport autorzy dążą do zbadania zmian w czasie oraz wśród generacji kobiet dotyczących kobiecych aspiracji i oczekiwań, a takżerozniecają  debatę na temat priorytetów na nową erę polityki równości płci.

„Potrzebujemy polityki równości, która mówi mniej o tym jak kobiety mogą osiągnąć sukces w tej męskiej grze, ale bardziej o tym, jak zmienić zasady tej gry”.

Analiza opiera się takich badaniach jak 1958 National Child Development Study (Narodowe badania rozwoju dzieci), the 1970 British Cohort Study (Brytyjskie badanie demograficzne) oraz 2011 Understanding Society household (Zrozumienie społeczności gospodyń domowych), aby wykazać trendy w równościowych relacjach oraz płatną i bezpłatną pracę. W raporcie zawarte są też pogłębione wywiady z 50 kobietami z 16 rodzin z całej Wielkiej Brytanii, które badają ich aspiracje, oczekiwania, postawy oraz doświadczenia związane z edukacją, pracą, relacjami oraz opieką oraz są odzwierciedleniem ról kobiet w codziennej kulturze. Te zindywidualizowane kobiece narracje pozwalają na przekonującą ilustrację dzisiejszych kobiecych doświadczeń oraz zmian zachodzących w brytyjskim społeczeństwie w ciągu ostatniego półwiecza.

Raport wskazuje, że podjeścia do walki ze szklanym sufitem stają się dominujące w mainstreamowej debacie na temat równości płci oraz prowadzą do wąskiego skupienia się na formalnych i prawnych aspektach równości. Chociaż wciąż w dążeniu do zwalczania ciągle istniejącej dyskryminacji i molestowania, jest taki rodzaj podejścia, który ma ograniczone możliwości do przyniesienia zmian w ludzkim życiu.

O wiele bardziej znaczące podejście do polityki równości wymaga przeniesienia się z abstrakcyjnych debat o tym jak „średnia kobiet” wypada w porównaniu do „średniej mężczyzn” w kierunku polityk i zmian, które są zakorzenione i adekwatne co do codziennych kobiecych doświadczeń.

Te ustalenia i rekomendacje skupiają się na:

  • pracy zawodowej kobiet – gdzie na przykład, wysokiej jakości, lepiej płatna praca na niepełny etat wymaga większej elastyczności w dolnym segmencie rynku (lower-end) i to dotyczy starszych kobiet
  • opieka domowa – gdzie bardziej progresywny system urlopu rodzicielskiego oraz niedrogiej i dostępnej opieki nad dziećmi, mogłby pozwolić zarówno mężczyznom, jak i kobietom do równowagi pomiędzy aspiracjami i wymaganiami. co do pogodzenia pracy i opieki
  • kobiety w kulturze – gdzie zdrowa reprezentacja kobiecych potrzeb wychodzi poza totemiczne „kobiety, które robią to” i zamiast na łamaniu stereotypów skupia się na wpływaniu na więcej kobiet w różnych rolach i sytuacjach.

Autorka:  Tess Lanning
Współpraca:  Glenn Gottfried, Richard Darlington, Laura Bradley
Data publikacji:  31 Mar 2013

Raport do pobrania tutaj

Źródło: ippr.org