Więcej czasu dla najmłodszych. Nestlé wprowadza dodatkowy 4-tygodniowy urlop ojcowski

23 lutego 2021

Od początku roku pracownicy Nestlé w Polsce mogą korzystać z urlopu ojcowskiego wydłużonego o cztery tygodnie. Dodatkowy czas ułatwi nowym rodzicom łączenie wychowania dzieci z pracą oraz pomoże wyrównać szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Zgodnie z nową regulacją Nestlé, każdy Drugi Opiekun może skorzystać z czterech tygodni pełnopłatnego dodatkowego urlopu ojcowskiego w okresie jednego roku od dnia narodzin lub adopcji dziecka. Co ważne, taką samą możliwość ma każda osoba, która sprawuje opiekę nad nowonarodzonym lub przysposobionym małoletnim dzieckiem po jego pojawieniu się w rodzinie; może to być na przykład, ale nie wyłącznie, biologiczny lub przysposabiający rodzic, partner życiowy, czy opiekun prawny dziecka. To jedna z najważniejszych zmian wprowadzonych w ramach nowej polityki wsparcia rodziców Nestlé w Polsce, Sygnatariusza Karty Różnorodności.

– Pojawienie się dziecka w rodzinie jest wyjątkowym doświadczeniem. Pragniemy, aby każdy miał szansę w pełni się nim cieszyć i mógł już od pierwszych dni budować więzi z dzieckiem, tak ważne dla jego dalszego rozwoju. Mamy nadzieję, że wprowadzając naszą nową politykę wsparcia rodziców, pomożemy wyrównywać szanse kobiet i mężczyzn w miejscu pracy i w życiu rodzinnym, tak, aby każdy z opiekunów, bez względu na płeć, mógł spełniać się w obu tych obszarach. Dlatego też nasza nowa polityka jest neutralna płciowo. Oznacza to, że z takich samych uprawnień mogą korzystać wszystkie rodziny w Nestlé, bez wyjątków – komentuje Anna Durzyńska, dyrektor HR Nestlé w Polsce.

Pracownicy firmy mogą skorzystać m.in. dodatkowego dnia do opieki nad dzieckiem, mają także możliwość korzystania z elastycznych godzin pracy, krótszych piątków, preferencyjnych pakietów opieki medycznej dla całej rodziny, czy pakietów powitalnych dla nowych jej członków.

Polki i Polacy są zgodni – role opiekuńcze to także obowiązek mężczyzn. Jednak ci muszą przejść od deklaracji do czynów

Jak wynika z badań Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ważnym elementem wsparcia w realizacji obowiązków opiekuńczych jest wyrównywanie szans zawodowych kobiet. Cztery na dziesięć kobiet oceniły bowiem, że w związku z koniecznością realizacji zobowiązań opiekuńczych straciły pewne szanse zawodowe. Zwiększanie zaangażowania mężczyzn w pełnienie ról opiekuńczych i zwiększanie liczby rozwiązań wspierających kobiety – opiekunki będzie służyło wyrównywaniu szans na rynku pracy. Z oceną, że gdyby mężczyźni bardziej zaangażowali się w opiekę, kobietom byłoby łatwiej rozwijać swoją karierę zgadza się aż 81% kobiet. Czytaj więcej >>

Pobierz raport „Praca zawodowa a pełnienie ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w Polsce” >>

Źródło: mat. pras., inf. własna