Wellbeing w Provident

10 września 2018

Provident jest sygnatariuszem polskiej Karty Różnorodności od 2012 roku, czyli od początku jej istnienia w naszym kraju. Prowadzi działania na rzecz włączania pracowników i wspierania różnorodności w miejscu pracy. Jednym z działaś z tego zakresu jest strategia Wellbeing.

Rozpoczynając prace nad strategią Wellbeing dla Provident Polska w pierwszym kroku zbadał potrzeby Pracowników. W ostatnim badaniu zaangażowania zadano otwarte pytanie brzmiące: „co firma powinna wdrożyć aby zwiększyć komfort Twojej pracy”. Otrzymane odpowiedzi pogrupowalno na kategorie, dzięki czemu postały 4 główne filary strategii ukierunkowanej na szeroko rozumiany zdrowy styl życia.

Są to:

  1. społeczność
  2. aktywność
  3. zdrowe odżywanie
  4. balans

Na etapie przygotowywanie rozwiązań przyświecał nam cel nadrzędny: aby rozwiązania w ramach Wellbeing były różnorodne tak, aby każdy Pracownik mógł dopasować je do własnych potrzeb, oczekiwań, celów i możliwości poszczególnych Pracowników. Naszym celem jest dbanie o dobre samopoczucie naszych Pracowników z uwzględnieniem ich indywidualności i różnorodności.

W ramach budowania społeczności pracowników w pierwszym kroku zadbano o możliwość różnorodnej komunikacji, integracji Pracowników w ramach ich pasji – wdrożono platformę grywalizacyjną „Provi4You”. Platforma daje Pracownikom możliwość ekspozycji własnych zainteresowań, pasji, sukcesów związanych z szeroko rozumianym zdrowym stylem życia. większej integracji poprzez aktywności sportowe, a przy okazji można wymieniać zebrane punkty na bardzo atrakcyjne nagrody w ramach dostępnej kafeterii. Jak mówią organizatorzy – dzięki platformie Pracownicy bliżej poznali własne różnorodności, inni a kolei zainspirowali się do zaangażowania w działania które wspierają ich zdrowy styl życia.

Koncentrowano się także na zachęcaniu Pracowników do zwiększania aktywności sportowej. Za pośrednictwem platformy Provi4You uruchomiono szereg rywalizacji sportowych, a osoby które wyróżniały się w wybranych dyscyplinach sportowych dołączyły do zewnętrznej rywalizacji, w której konkurowało ze sobą ponad 50 firm. Na dzień dzisiejszy blisko 600 Pracowników rejestruje swoje różnorodne aktywności w Provi4You, tj. jazda rowerem, chodzenie, gotowanie, taniec, piłka nożna (łącznie 74 kategorie aktywności).

Realizując swoje pasje Pracownicy łącznie spalili ponad 7 000 000 kalorii, zatem udało się zadbać o zdrowy styl życia naszych Pracowników z uwzględnieniem ich różnorodnych pasji.

W trzecim kwartale trwania programu firma skupia się na tematyce zdrowego odżywiania. Cotygodniowe dostawy świeżych owoców do wszystkich lokalizacji w Polsce, lodówki ze zdrowymi posiłkami. Ponadto Pracownicy dzielą się swoimi radami w zakresie zdrowego odżywania się, dzielą się przepisami, zasadami, zgłębioną wiedzą.

W 4 kwartale planowane jest podjęcie tematu szeroko rozumianego balansu z wykorzystaniem indywidulnych doświadczeń i potrzeb Pracowników.

W ramach strategii Wellbeing każdy Pracownik może podzielić się swoimi różnorodnymi pasjami, zainteresowaniami, doświadczeniami. Dzięki temu odkryliśmy np., że koleżanka z Departamentu Prawnego jest Mistrzynią Polski w MMA i vice Mistrzynią Europy, kolega z Departamentu Finansowego biega ponad 130 km dziennie, koleżanka z Biura Płac z sukcesem ukończyła triathlon, a koleżanka z Departamentu Obsługi Klienta jest ekspertem w zakresie zdrowego odżywania się. To co istotne, inni Pracownicy zaczęli się wzajemnie inspirować, dopingować, podziwiać swoje różnorodne pasje, a dzięki temu wpłynęliśmy na poprawę zdrowia naszych Pracowników zapewniając tym samym dobre samopoczucie. – podsumowują przedstawiciele Provident Polska.

źródło: Provident Polska