Webinarium: zarządzanie międzykulturowe

29 czerwca 2015

W zeszłym tygodniu odbyło się webinarium pt. „Międzykulturowość – organizacje, ludzie i różnice kulturowe” zrealizowane w ramach Programu Edukacyjnego Karty Różnorodności oraz Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Celem webinarium było zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami stosowanymi w zarządzaniu międzykulturowym. W odniesieniu do teorii Trompenaarsa i Hampdena-Turnera omówiony został wpływ różnic kulturowych na różne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa – od komunikacji wewnętrznej przez strategie marketingowe aż po zarządzanie projektami. Przytoczone zostały przykłady błędów najczęściej popełnianych w relacjach biznesowych, w których brak kompetencji kulturowych oraz stereotypy stają się źródłem nieporozumień. Poprzez udział w krótkim badaniu uczestnicy mieli szansę przekonać się, jakie konsekwencje dla międzykulturowej komunikacji niosą za sobą różnice w definiowaniu podstawowych pojęć i wartości.

Spotkanie poprowadziła Izabela Markiewicz – doradczyni strategiczna CCiQ (Cross-Cultural Intelligence) i trenerka specjalizująca się w zarządzaniu międzykulturowym.