WEBINAR: Wyzwania pracodawców związane ze starzeniem się społeczeństwa

3 listopada 2022

20 października br. odbyło się cykliczne spotkanie sygnatariuszy Karty Różnorodności, podczas którego uczestniczki i uczestnicy mogli wziąć udział w webinarze z Dagny Kurdwanowską na temat wyzwań pracodawców związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Przedstawiamy zapis webinaru.

Podczas spotkania poruszony został temat wyzwań, z jakimi już mają do czynienia firmy w Polsce w związku ze starzeniem się społeczeństwa, luką na rynku pracy wynikającą z malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym, a także z wyzwaniem, którym dla pracowników w wieku 40+ (zwłaszcza dla kobiet) jest opieka nad niesamodzielną osobą bliską, np. rodzicem. Porozmawialiśmy także o tym:

  • jak sprawdzić, czy firma jest odpowiednio przygotowana na te wyzwania,
  • w jaki sposób idea Culture of Health pomaga w zbudowaniu firmy odpornej na wstrząsy,
  • co trzeba wiedzieć o pracownikach różnych generacji, by móc zbudować skuteczne zespoły międzypokoleniowe,
  • jak dostosować kulturę pracy w firmie, by była atrakcyjna dla osób 50+.

Dagny Kurdwanowska, psychogerontolożka, trenerka, autorka książek. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie na Programie Studiów Europejskich realizowanych wspólnie z paryską uczelnią SciencesPo oraz Psychogerontologię na USWPS w Sopocie.

Dodatkowo skończyła także następujące kursy:

  • CARE: Age related diseases and disorders | Karolinska Institutet Business
  • Models for Innovative Care for Older People | University of Copenhagen
  • Essentials of Palliative Care | Stanford University I
  • Improving Your Business Through a Culture of Health | Harvard University

W Bibliotece Sopockiej prowadzi projekt Miasto Seniora dofinansowany ze środków Miasta Sopotu. Prowadzi także zajęcia na Psychogerontologii USWPS w Sopocie. Jest wolontariuszką w Fundacji Hospicyjnej. 25 października ukazała się jej kolejna książka „Uważna, czuła i odważna. Jak pielęgnować w sobie dobro”.