Webinar: Ostatni dzwonek – ustawa o ochronie sygnalistów o krok przed wejściem w życie

6 czerwca 2024

Jakie zmiany zaszły w ustawie na etapie prac parlamentarnych? Ile mamy czasu na wdrożenie obowiązków wynikających z ustawy? Co zrobić, żeby zdążyć na czas? Z jakimi praktycznymi problemami spotykają się osoby wdrażające i obsługujące system zgłoszeń? Czy sytuacja grup kapitałowych uległa zmianie? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci z kancelarii Rymarz Zdort Maruta: dr Anna Partyka Opiela, Jan Bednarski oraz Maria Papis.

20 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 odbędzie się webinar skierowany do Sygnatariuszy Karty Różnorodności, Partnerów Strategicznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz członków_kiń Chapter Zero Poland. Tematem wydarzenia będzie ustawa o ochronie sygnalistów. Spotkanie będzie uzupełnieniem kwietniowego webinaru o najaktualniejsze informacje.

Prace nad ustawą o ochronie sygnalistów po otrzymaniu przez Polskę kary za nieterminowe wdrożenie dyrektywy nabrały tempa. Ustawa została przyjęta przez Sejm, swoje poprawki zgłosił jednak Senat. Spodziewamy się, że nowe przepisy zostaną uchwalone jeszcze przed wakacjami.

Ustawa wprowadza szereg nowych obowiązków, które mają na celu zapewnienie odpowiednich mechanizmów ochrony dla osób zgłaszających nieprawidłowości. Określa m.in. szerokie wymogi dotyczące kształtu procedury zgłoszeń wewnętrznych, wymusza upoważnianie pracowników do postępowania, prowadzenie rejestru zgłoszeń, określa jakie zgłoszenia przyjmować oraz jak je rozpatrywać. Stawka jest wysoka, jako że ustawa zawiera sankcje karne, uwzględniające nawet karę pozbawienia wolności. Pamiętajmy też, że ochrona sygnalistów to jeden z elementów podlegających ujawnieniu w ramach governance w ESG, a więc i część odpowiedzialnego biznesu.

Data: 20 czerwca 2024 r. (czwartek)

Godzina: 10:00-11:30 

Na spotkanie obowiązuje rejestracja»

Rejestracja trwa do 18 czerwca 2024 r.