Webcast „Diversity and inclusion: Responding to changing workforce demographics”

17 lipca 2019

17 lipca (środa) o godz. 20:00 odbędzie się webcast „Diversity and inclusion: Responding to changing workforce demographics” z udziałem ekspertów Deloitte.

Podczas webcastu eksperci Deloitte opowiedzą o tym jakie są główne cechy pokolenia Z i co firmy mogą robić by zwiększyć integrację różnorodnych pracowników. Tematem rozmowy będą również różnice pomiędzy przedstawicielami generacji Z a millenialsami oraz wynikające z tego konsekwencje. Eksperci pochylą się również nad wyzwaniami związanymi z budowaniem organizacji włączających. Kliknij tutaj, aby przejść do rejestracji >>

Do 19 sierpnia trwa natomiast nabór do pierwszego w Polsce Diversity&Inclusion Rating – narzędzia, które pozwala określić poziom zaawansowania firmy w procesie budowania włączającej organizacji otwartej na różnorodność pracowniczek i pracowników oraz umożliwia skuteczne komunikowanie rynkowi zaangażowania firmy na rzecz upowszechniania różnorodności.

Narzędzie zostało stworzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatora Karty Różnorodności w Polsce, we współpracy z zespołem Sustainability Consulting Deloitte Polska. Usługa umożliwia zmierzenie poziomu zaawansowania firmy w obszarze Diversity&Inclusion. Podstawą do stworzenia narzędzia były doświadczenia i metodyki polskie i międzynarodowe.

Szczegółowych informacji o narzędziu udzielają Katarzyna Mróz, menedżerka projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu: katarzyna.mroz@fob.org.pl oraz Marta Orzęcka, Senior Consultant w zespole Sustainability Consulting Deloitte Polska: morzecka@deloittece.com

Pobierz ulotkę >>

Dowiedz się więcej o Diversity&Inclusion Rating >>