Warsztaty dot. osób LGBT „Zyskaj na różnorodności!”

11 stycznia 2016

W styczniu i lutym w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie odbędą się organizowane przez LGBT Business Forum bezpłatne dwudniowe warsztaty poświęcone osobom LGBT w miejscu pracy.

Program szkolenia obejmie m.in. treści związane z korzyściami dla przedsiębiorstw związanymi z wdrażaniem polityki równego traktowania osób LGBT, obowiązującymi przepisami prawa, mechanizmem tworzenia się stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji wobec osób LGBT, jej najczęstszych przejawów w miejscu pracy, strategii wdrażania polityki równego traktowania i związanymi z tym trudnościami i dylematami, a także możliwymi do wykorzystania narzędziami. Program szkolenia będzie obejmował także samodzielne zaplanowanie przy wsparciu prowadzących strategii wdrażania działań w zakresie równego traktowania osób LGBT w miejscu pracy.

Organizatorzy zapewniają:

  • możliwość udziału w warsztatach (12 godzin warsztatowych),
  • materiały warsztatowe,
  • wyżywienie,
  • nocleg (pokoje dwuosobowe),
  • możliwość pokrycia kosztów dojazdu (w ograniczonym zakresie).

Warsztaty odbędą się w trzech miastach:

  • 28-29 stycznia we Wrocławiu,
  • 4-5 lutego w Warszawie,
  • 11-12 lutego w Krakowie,

Szczegóły oraz zapisy na szkolenia dostępne są na stronie organizatora.