Warsztaty antydyskryminacyjne dla warszawskich NGOsów

15 marca 2017

Pro Humanum – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w dwudniowych  warsztatach antydyskryminacyjnych, stworzonych specjalnie z myślą o potrzebach osób pracujących i współpracujących z organizacjami pozarządowymi na terenie m.st. Warszawy.

Celem dwudniowych szkoleń jest zwiększenie świadomości i podnoszenie wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, jej skutków oraz sytuacji grup i osób narażonych na dyskryminację.

„Zapraszamy do udziału w  warsztacie podczas którego,  dowiecie się  w jaki sposób można rozpoznawać oraz przeciwdziałać praktykom dyskryminacyjnym, które są niezgodne z obowiązującym prawem oraz prawem każdego człowieka do szacunku i równego traktowania.”

Uczestnicy będą mieli możliwość zwiększenia własnych kompetencji m.in. dzięki zdobyciu umiejętności rozpoznawania własnych stereotypów i uprzedzeń oraz  świadomość ich wpływu na relacje i świadczone usługi.

Szczegóły o spotkaniu i informacje na temat rejestracji udziału dostępne są na stronie stowarzyszenia TUTAJ.