Warsztatowe inspiracje podczas Dnia Różnorodności

19 maja 2015

Podczas II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, który odbędzie się 22 maja, uczestnicy wydarzenia wezmą udział w inspirujących warsztatach. Pierwszy blok będzie poświęcony stereotypom, drugi natomiast – tematyce przywództwa w kontekście zarządzania różnorodnością. Poniżej publikujemy szczegółowe opisy poszczególnych warsztatów.

Twarzą w twarz ze stereotypami

Blok warsztatowy w godz. 13.30 – 15.00

1. Rozwój zawodowy – czy płeć ma znaczenie?

Celem 1,5-godznnego spotkania warsztatowego jest uwrażliwienie uczestników i uczestniczek spotkania na stereotypy płciowe i zachęcenie ich do refleksji na temat wpływ tych stereotypów na sytuację kobiet oraz mężczyzn na rynku pracy. Osoby uczestniczące w spotkaniu zachęcone zostaną do identyfikacji stereotypów płciowych oraz pogłębionej analizy w jakim zakresie kształtować mogą aktywność zawodową kobiet i mężczyzn. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na tzw. „szklane zjawiska”, czyli przejawy nierównego traktowania kobiet na rynku pracy. Niemniej jednak podjęta dyskusja odnosić się będzie również do kwestii mężczyzn i tego w jaki sposób stereotypy płciowe mogą pozytywnie i negatywnie wpływać na ich ścieżki rozwoju zawodowego.

 

2. Pracownik z niepełnosprawnością, czyli kto?

Podczas warsztatu w sposób interaktywny i angażujący, jego uczestnicy będą mieli możliwość „oswojenia” tematu niepełnosprawności, poznania różnych jej rodzajów a także doświadczą podczas ćwiczeń „na sobie” zarządzania niepełnosprawnością w miejscu pracy. Poznają zasady komunikacji i współpracy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami tzw. zasady savoir-vivre. Podczas warsztatu wykorzystane zostają ćwiczenia w parach, w grupach oraz elementy dramy. Wykorzystane zostaną narzędzia w postaci wózka inwalidzkiego, białych lasek, zatyczek do uszu, opisów case study – narzędzi niezbędnych do wprowadzenia uczestników w temat warsztatu i zrealizowania jego celu – przełamania stereotypowego postrzegania osób niepełnosprawnych jako pracowników i zbudowania otwartości i chęci do wprowadzenia pracowników z niepełnosprawnością do zespołów.

 

3. Skojarzeni z wiekiem – różne pokolenia w pracy

Tematem warsztatu będą przejawy dyskryminacji wiekowej w pracy, przełamywanie barier w stereotypowych podejściach do starszych pracowników, a także budowanie dobrych relacji międzypokoleniowych w środowisku pracy. Jego celem będzie uwrażliwienie uczestników na aspekt wieku w środowisku pracy oraz zwiększenie ich świadomości na temat przejawów dyskryminacji wiekowej w pracy (stereotypy w postawach, języku). Uczestnicy spróbują wspólnie zastanowić się nad znaczeniem, które kryje się pod etykietą „starszego pracownika”, i z czym wiąże się stosowanie kryterium wieku w środowisku pracy. Warsztat będzie również okazją do wskazania wartości budowania dobrej współpracy między pokoleniowej oraz konkretnych pomysłów na rozwój działań międzypokoleniowych w pracy.

 

Okiem praktyka – zarządzanie różnorodnością z perspektywy lidera

 

Blok warsztatowy w godz. 15.00 – 16.00

 

1. Menedżer i zarządzanie różnorodnością, czyli gra o wysoką stawkę

Podczas spotkania zaprosimy do dyskusji, dlaczego zarządzanie różnorodnością nabiera coraz większego znaczenia w kontekście przywództwa i co to konkretnie oznacza dla menedżerów.  Wspólnie poszukamy konkretnych zachowań z praktyki menedżerskiej, które wspierają różnorodność i mają wpływ na lepsze wyniki. Podzielimy się także doświadczeniami z rozwoju zarządzania różnorodnością wśród menedżerów Orange za pomocą gry biznesowej.  Przyjdź na warsztat i wzbogać zespół swoim doświadczeniem. Zapraszamy!

 

2. Kreatywność zaczyna się od różnorodności

Różnorodność jest atutem, gdy uświadomimy sobie jej bogactwo i wpływ, zrozumiemy jej mechanizmy i nauczymy się z niej czerpać w codziennej pracy.
Świadome wykorzystywanie różnic i kultura włączająca przyczyniają się do osiągania lepszych wyników pracy zespołów, a przez to wzmacnia rozwój firmy.
Podczas warsztatu staniemy przed wyzwaniem stworzenia najlepszego zespołu do realizacji konkretnych zadań i zmierzymy się ze stereotypami, które przesłaniają rzeczywistość.

 

3. „Inclusive leadership” – jak być dobrym liderem/liderką?

Podczas warsztatu uczestnicy skoncentrują się na pracy wokół następujących pytań:

  • czym jest włączające przywództwo?
  • dlaczego potrzebujemy włączającego przywództwa?
  • jakie zachowania przejawiają włączający liderzy i liderki?
  • jak firmy mogą wspierać włączające przywództwo wśród swoich menedżerów i menedżerek?
  • jaki jest wpływ włączającego przywództwa na pracowników i pracownice oraz na biznes?
  • jakie możemy podjąć działania, by wspierać włączające przywództwo w polskich firmach?
  • jak przygotowywać kobiety i mężczyzn do pełnienia ról przywódczych na miarę XXI w.?