Warszawa przeciw dyskryminacji

24 maja 2016

Miasto Stołeczne Warszawa aktywnie podejmuje inicjatywy na rzecz równego traktowania. Mają one na celu podnoszenie świadomości na temat dyskryminacji i sposobów jej przeciwdziałania.

Warszawa od wielu lat podejmuje działania i wspiera inicjatywy mające na celu integrację mieszkańców stolicy, wzmacnianie dialogu wielokulturowego, przeciwdziałanie dyskryminacji, nietolerancji, rasizmowi, wykluczeniu i marginalizacji osób z powodu m.in. płci, wieku, niepełnosprawności czy wyznawanej religii. Badania naukowe potwierdzają, że dzięki większej świadomości i podnoszeniu wiedzy przestajemy się bać inności. Dlatego nie zamykajmy się na to co inne, oswójmy inność i odkryjmy korzyści wynikające z różnorodności wokół nas. – mówi Karolina Malczyk, Pełnomocniczka Prezydent m.st. Warszawy ds. Równego Traktowania, zastępca dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej.

Warszawa jako miasto promujące różnorodność włączyła się w kampanię Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego pt. „Powstrzymaj dyskryminację”. Celem kampanii jest zainteresowanie mieszkańców Warszawy tematem nierównego traktowania, skłonienie do refleksji nad istotą dyskryminacji oraz możliwościami przeciwdziałania jej przez każdą/każdego z nas. Zakładanym efektem będzie podniesienie świadomości warszawiaków w zakresie mechanizmu dyskryminacji.

Jak wynika z doświadczeń PTPA związanych z udzielaniem wsparcia osobom dyskryminowanym oraz prowadzeniem działań edukacyjnych, świadomość społeczna na temat mechanizmu dyskryminacji jest nadal niewielka, a liczba kampanii społecznych związanych z tematyką nierównego traktowania znikoma.

Stowarzyszenie wyprodukowało cztery spoty, które w sposób niekonwencjonalny przedstawiają mechanizm dyskryminacji. Nie koncentrując się wprost na żadnej z przesłanek prawnie chronionych tj. płeć, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna, czy kolor skóry, spoty ilustrują absurd ograniczeń i barier z jakimi zwykle borykają się osoby dyskryminowane. Produkcja spotów została dofinansowana przez Fundację im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce. Spoty zostały wyreżyserowane przez Annę Grzelewską. W każdym z czterech spotów wystąpił aktor – Cezary Kosiński.

Realizatorzy podjęli starania, aby spoty dodarły do możliwie najszerszej grupy odbiorców. Są one emitowane na ekranach LCD w wydziałach obsługi mieszkańców w dzielnicach. Od 23 maja spoty pojawiły się także na nośnikach w komunikacji publicznej – w tramwajach, autobusach MZA, jak i w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

źródło: Urząd m.st. Warszawy