W Polsce wzrasta akceptacja dla związków par jednopłciowych

24 września 2019

Jak wynika z najnowszego badania Eurobarometru, w Polsce rośnie akceptacja dla związków par jednopłciowych. Podejście do mniejszości seksualnych jest różne w poszczególnych krajach UE, choć zauważalny jest wzrost akceptacji dla równych praw osób LGBT+.

Od ostatniego badania w 2015 r. poparcie wzrosło o 17 punktów procentowych. Obecnie wynosi 49%. Natomiast w całej UE 72% mieszkańców akceptuje związki par jednopłciowych. Przeciwnego zdania jest prawie co czwarty ankietowany/a.

Najwyższa zgoda na małżeństwa jednopłciowe występuje w Holandii i Szwecji – w obu państwach takiej tego zdania jest 92% badanych. Na przeciwnym biegunie są Bułgaria (16%), Słowacja (20%), Łotwa (24%), Rumunia (29%), Litwa (30%, Węgry (33%), Cypr (36%), Grecja (39%), Chorwacja (39%) oraz Estonia (41 %).

Szczegółowe wyniki badania dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej >>>

Źródło: ec.europa.eu; tvn24.pl