[VIDEO] O zarządzaniu różnorodnością w Polsce – relacja ze spotkania KR w Siemens

22 sierpnia 2017

W kwietniu w siedzibie firmy Siemens Industry Polska, odbyło się spotkanie sygnatariuszy Karty Różnorodności poświęcone organizacji dnia różnorodności.
Pierwszym efektem spotkania była ulotka stworzona na podstawie pomysłów jego uczestników, które ułatwią kolejnym pracownikom i pracodawcom zorganizowanie dnia różnorodności w ich miejscu pracy. (Pobierz INSPIRATOR).

Podczas spotkania zrealizowany został także krótki film, w którym specjaliści i przedstawiciele biznesu omawiają korzyści wynikające z różnorodności w miejscu pracy. W filmie znalazły się m.in. wypowiedzi prezeski Forum Odpowiedzialnego Biznesu Dominiki Bettman i dyrektorki generalnej Stowarzyszenia Marzeny Strzelczak.