V Kongres Kobiet Partnerstwo, Solidarność, Różnorodność

9 maja 2013

Partnerstwo w życiu prywatnym? To współpraca, równa odpowiedzialność i równa wolność! Partnerstwo w życiu publicznym?

V Kongres Kobiet Partnerstwo, Solidarność, Różnorodność

14-15 czerwca 2013, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

To równe traktowanie, równe możliwości kariery i szanse na dobre życie! Partnerstwo to hasło przewodnie jubileuszowego V Kongresu Kobiet – corocznego spotkania kobiet odbywającego się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Kongres to dwa dni wypełnione emocjonującymi sesjami plenarnymi i panelami równoległymi, rozwijającym i warsztatami i wieloma atrakcjami Parku Kobiet. To miejsce, gdzie można poznać ciekawe kobiety oraz inspirujące inicjatywy z całej Polski. W ubiegłym roku w Kongresie wzięło udział ponad 7 tysięcy osób.

Udział w V Kongresie Kobiet jest bezpłatny, wymagamy jedynie wcześniejszej rejestracji.

Źródło: kongreskobiet.pl