Ustawa wprowadzającą program „Dostępność Plus” z podpisem Prezydenta

21 sierpnia 2019

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza program „Dostępność Plus” – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa zobowiązuje podmioty publiczne do zapewnia dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej m.in. osobom starszym i niepełnosprawnym.

Przepisy dają dwa lata instytucjom publicznymi na dostosowanie swoich budynków i stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast co cztery lata samorządy będą przygotowywać raporty o stanie zapewniania dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami i publikować je w BIP.

Ustawa ma też zachęcić podmioty prywatne do dostosowania swoich budynków dla osób niepełnosprawnych, zarówno dla pracowników, jak i klientów.

– Firmy, które stosują tego typu podejście będą mogły sobie zmniejszyć składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 5 procent – powiedział w rozmowie z IAR Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju.

Eksperckim gremium, służącym wsparciem i głosem doradczym w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest Rada Dostępności. Służy ona także współtworzeniu najlepszych rozwiązań oraz określa kierunki i sposoby realizacji Programu Dostępność Plus. W gronie członków zespołu jest Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego w Polsce Kartę Różnorodności (czytaj więcej: https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/rada-dostepnosci-z-udzialem-prezeski-forum-odpowiedzialnego-biznesu/).

21 czerwca 2018 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu zostało sygnatariuszem „Partnerstwa na rzecz dostępności”, które realizowane jest w ramach „Programu Dostępność Plus” przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Zobowiązania wynikające z deklaracji to również zadania dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Sygnatariusze deklaracji upatrują w programie „szans na samodzielne i niezależne funkcjonowanie wszystkich osób, w tym z niepełnosprawnościami, osób starszych i innych osób o szczególnych potrzebach, na równi z innymi obywatelami” (czytaj więcej: https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/fob-przystepuje-do-partnerstwa-na-rzecz-dostepnosci/).

Czytaj więcej o ustawie „Dostępność Plus” >>>

Źródło: polskieradio24.pl, gazetaprawna.pl