Urząd Miasta Łodzi wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności

24 kwietnia 2018

Urząd Miasta Łodzi, jako siódmy samorząd w Polsce, dołączył do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, deklarując tym samym wolę upowszechniania zarządzania różnorodnością,  równe traktowanie pracowników oraz wspieranie przeciwdziałania szeroko rozumianej dyskryminacji w miejscu pracy.

Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu przekonując, że warto otworzyć się  na zarządzanie różnorodnością i wesprzeć inicjatywę, powiedziała:

– Podpisanie Karty różnorodności jest, dla każdego pracodawcy, który chciałby tworzyć przyjazne, otwarte miejsca pracy. Zarządzanie różnorodnością to korzyści dla biznesu, innowacji produktowych i usługowych. To także, szansa współpracy z gronem  pracodawców, którzy podpisali kartę i wspólnie poszukują nowych rozwiązań.

Uroczyste podpisanie karty różnorodności odbyło się w Centrum Dialogu im. M. Edelmana. Miasto Łódź reprezentowała prezydent Hanna Zdanowska. Obecni byli także przewodniczący Rady Miasta w Łodzi Tomasz Kacprzak, przedstawiciele Rady Miasta oraz Joanna Skrzydlewska, członek zarządu Województwa Łódzkiego.

– W podpisaniu karty różnorodności ważne jest uświadomienie sobie, że różnimy się od siebie. Każdy z nas reprezentuje inne poglądy, wyznanie czy spojrzenie na otaczający świat. Nie jesteśmy jedną grupą, ale jednym wielkim społeczeństwem złożonym z wielu różniących się osób. Cieszę się, że będę miała przyjemność zwieńczyć to, co już w mieście wypracowaliśmy, czyli wzajemny szacunek – mówiła prezydent Hanna Zdanowska, zachęcając łódzkie firmy i instytucje do włączenia się w inicjatywę Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ewa Rumińska – Zimny, członkini Zarządu Stowarzyszenia Kongresu Kobiet, którego 10. edycja odbędzie się w Łodzi przypomniała również o zwróceniu uwagi na korzyści płynące z podpisania karty różnorodności, która walcząc z dyskryminacją pozwala otworzyć się na nowy kapitał ludzki wnoszący innowacyjne i przedsiębiorcze rozwiązania.

Kartę różnorodności podpisał także Uniwersytet Łódzki reprezentowany przez rektora Antoniego Różalskiego, który podkreślał, że włączenie się w inicjatywę potwierdza otwartość i tolerancyjność łódzkiej społeczności uniwersyteckiej.

– Podpisując się pod kartą, pokazujemy, że Uniwersytet Łódzki jest zróżnicowany i tworzy atmosferę przyjazną dla ludzi różnych kultur i studentów z całego świata – mówił rektor UŁ Antoni Różalski. Za przykład już podejmowanych działań podał projekt University-Diversity, który pozwala studentom z zagranicy tworzących różnorodną społeczność międzykulturową i pokoleniową zaprezentować się, swoją kulturę i poglądy.

Czytaj więcej: Uniwersytet Łódzki jako pierwsza uczelnia państwowa z Kartą Różnorodności>>

źródło: materiały prasowe miasta