Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego dołącza do Karty Różnorodności

21 września 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował się przystąpić, jako 10 samorząd, do grona organizacji działających na rzecz wyrównywania szans i tworzenia otwartych na różnorodność miejsc pracy. Uroczyste podpisanie Karty Różnorodności przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza odbędzie się w poniedziałek, 24 września 2018 r. o godz. 12 w sali kameralnej Opery na Zamku w Szczecinie. 

Gościem specjalnym spotkania będzie Karolina Korwin-Piotrowska, która wygłosi wykład „Gwiazdy i satelity, czyli jak świat pop-kultury kształtuje społeczną świadomość”.

Podpisaniu towarzyszyć będzie debata pod hasłem „Inni” w pracy, do udziału w której została zaproszona także dyrektorka Forum Odpowiedzialnego Biznesu Marzena Strzelczak, a także przedstawiciele firm i instytucji z Pomorza Zachodniego, jednostek organizacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego, organizacji pozarządowych i ciał doradczych marszałka województwa.

Proces wdrożenia Karty w Samorządzie Województwa został zainicjowany przez Wydział Współpracy
Społecznej we współpracy z pełnomocniczką marszałka ds. kobiet i równego traktowania Bogną Czałczyńską.

źródło: igryfino.pl