Upskilling i reskillig kolejnego spotkania grupy roboczej 50+

19 lipca 2023

12 września w godz. 12:00-13:00 zapraszamy na kolejne spotkanie poświęcone osobom 50+ na rynku pracy. Tym razem skoncentrujemy się na programach rozwojowych, m.in. upskillingu i reskilligu. Prześledzimy dobre praktyki z kraju i zagranicy oraz rekomendacje, które z nich wynikają, wraz z ekspertami_kami: 

  • Marzena Rudnicka – fundatorka i prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, członkini Komitetu Nauk Demograficznych PAN oraz Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej, Rady Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów, autorka innowacyjnych rozwiązań w silver economy, m.in. systemu certyfikacji dóbr i usług dla osób starszych OK SENIOR oraz publikacji „Gospodarka senioralna nową gałęzią gospodarki narodowej”
  • Tomasz Schimanek – ekspert ds. organizacji pozarządowych i programów społecznych, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO.

Spotkanie będzie transmitowane w godz. 12:00-13:00.

Więcej o dotychczasowych pracach grupy roboczej tu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/firmy-dzialaja-na-rzecz-pracownikow-50/

Przypominamy, że zbieramy praktyki do publikacji wieńczącej prace grupy. Więcej informacji pod linkiem: https://odpowiedzialnybiznes.pl/przeslij-praktyki-do-publikacji-osoby-50-na-rynku-pracy-w-polsce/