Uniwersytet Łódzki pierwszą uczelnią państwową z Kartą Różnorodności

24 kwietnia 2018

Uniwersytet Łódzki podpisał Kartę Różnorodności, jako pierwsza uczelnia państwowa w Polsce. Działania uczelni wpisujące się w pojęcie zarządzania różnorodnością, podczas uroczystego podpisania Karty Różnorodności, przedstawił Rektor Uniwersytetu Łódzkiego profesor Antoni Różalski.

– Uniwersytet Łódzki – największa uczelnia Polski Centralnej od lat podejmuje różnorodne działania, które wpisują się w społeczną odpowiedzialność organizacji. W 2016 r. otrzymaliśmy prestiżowe logo „HR Excellence in Research”, przyznane przez Komisję Europejską. To wyjątkowe wyróżnienie otrzymać mogą instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa lub organizacje finansujące badania, które do swoich wewnętrznych regulacji, wdrożą zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. W listopadzie, w Ministerstwie Rozwoju podpisaliśmy Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która podkreśliła jak ważne są dla nas poszanowanie i dbałość o różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo – tłumaczy Rektor.

Na Uniwersytecie Łódzkim studiuje ponad 2 tysiące studentów zagranicznych reprezentujących 95 narodowości i prawie wszystkie kontynenty świata. Uczelnia prowadzi działania wspierające i integrujące studentów z zagranicy z mieszkańcami Łodzi. Nawiązując tym samym do tradycji Łodzi –miasta wielu kultur. Uniwersytet Łódzki jest pomysłodawcą całorocznej akcji University-Diversity, czyli „Uniwersytet Różnorodny”, integrującej studentów uczelni z zagranicy ze studentami polskimi.

Odpowiedzialność uczelni w zakresie różnorodności rozumiemy również jako dbałość  o politykę równego traktowania nie tylko ze względu na pochodzenie etniczne, ale również na płeć, wiek, stan zdrowia, religię, wyznanie, przekonania polityczne, tożsamość płciową i inne.

Uroczyste podpisanie Karty odbyło się w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Drugim z sygnatariuszy jest Łódź, którą reprezentowała Prezydent Hanna Zdanowska.

źródło: komunikat prasowy