Rusza ACT – międzynarodowy projekt dotyczącym równości płci w nauce

29 maja 2018

ACT (Communities of Practice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe) to projekt finansowany w ramach programu unijnego Horyzont 2020. Projekt będzie wspierał działania nastawione na osiąganie równości płci w instytucjach zajmujących się badaniami naukowymi. Poprzez wzmocnienie istniejącej infrastruktury służącej wymianie informacji i dobrych praktyk, projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wiedzy dotyczącej problematyki równości płci oraz zaangażowania instytucji w zmiany na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, w szczególności wdrażanie i doskonalenie Planów Równości Płci.

ACT, posiadający budżet o wysokości 3 mln euro, jest koordynowany przez dr Jörga Müllera – badacza z Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona, Hiszpania) oraz realizowany przez 17 instytucji partnerskich z 10 krajów Europy oraz z Argentyny. Projekt potrwa od maja 2018 do kwietnia 2021, a jego oficjalne rozpoczęcie ma miejsce w Barcelonie w dniach 17 i 18 maja 2018 r. podczas pierwszego spotkania Konsorcjum.

Cele, działania i oczekiwane skutki projektu

ACT przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat problematyki równości płci i stworzy narzędzia do efektywnego dzielenia się wiedzą w tym zakresie poprzez wsparcie Sieci Praktyków (Communities of Practice) jako kluczowych aktorów działań na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn w organizacjach badawczych zlokalizowanych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem projektu jest przyjrzenie się identyfikowanym wymiarom nierówności między kobietami i mężczyznami w trzech obszarach: zarządzania zasobami ludzkimi, procesami decyzyjnymi i włączeniem wymiaru płci do badań i treści edukacyjnych.

Ostatnie dziesięciolecie przyniosło znaczący postęp w przeciwdziałaniu nierównościom płci w wyżej wymienionych obszarach na terenie Unii Europejskiej, ale działania na rzecz równości, jak i wiedza o nich są rozproszone, co utrudnia systematyczne i systemowe działania. Projekt ACT zajmie się tą kwestią, tworząc Sieci Praktyków. Sieci te otrzymają wsparcie w formie specjalnie zaprojektowanych narzędzi służących uczeniu się i podejmowaniu działań w zakresie osiągania równości płci, takich jak internetowe centrum wymiany wiedzy; zestawy dobrych praktyk w zakresie działań wspierających osiąganie równouprawnienia między kobietami i mężczyznami; materiały szkoleniowe i warsztaty dotyczące metod uczestnictwa w procesach zmian instytucjonalnych; wspólne konferencje (online i face-to-face) lub filmy tematyczne dotyczące tematyki. Narzędzia te zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby odzwierciedlać różnorodność instytucjonalną oraz odmienność kontekstów kulturowych ich użytkowników.

Oczekiwane efekty obejmują:

  1. Udoskonalenie procesów wymiany wiedzy dotyczącej równości płci w badaniach i innowacjach na poziomie międzynarodowym, dzięki czemu społeczność badaczy i badaczek będzie lepiej przygotowana do przeciwdziałania uprzedzeniom ze względu na płeć.
  2. Lepsze zrozumienie, w jaki sposób kwestie płci wpływają na jakość procesów badawczo-innowacyjnych i produkcję wiedzy naukowej.
  3. Ulepszone standardy oceny instytucjonalnej uwzględniające równość płci jako kryterium doskonałości i sukcesu.
  4. Bardziej systematyczną i systemową adaptację najlepszych narzędzi i praktyk w zakresie wdrażania Planów Równości Płci.

Konsorcjum:

W skład konsorcjum ACT wchodzi 17 instytucji z 10 krajów europejskich i Argentyny, a mianowicie: Universitat Oberta de Catalunya (Hiszpania), Portia (Wielka Brytania), NOTUS (Hiszpania), Joanneum Research Forschungsgesellschaft MBH (Austria), Advance HE (dawniej Equality Challenge Unit) (Wielka Brytania) ), Loughborough University (Wielka Brytania), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Argentyna); Technische Universität Berlin (Niemcy), Karolinska Institutet (Szwecja), Science Foundation Ireland (Irlandia), Umweltbundesamt (Niemcy), Deutsches Elektronen-Synchroton (Niemcy), Centre National de la Recherche Scientifique (Francja), Centre de Regulació Genòmica (Hiszpania), Uniwersytet Jagielloński (Polska), ZRC SAZU (Słowenia) i Wyspy Haskoli (Islandia).

 

Więcej informacji:

ACT stworzy platformę internetową dla Sieci Praktyków opartą na istniejącym portalu GenPORT (http://www.genderportal.eu/), służącym udostępnianiu i wymianie materiałów dotyczących tematyki równości płci w nauce. W trakcie trwania projektu ACT, GenPORT zostanie przekształcony w GenPORT+, centralną platformę wymiany wiedzy o równości płci oraz miejsce wymiany doświadczeń dla członków Sieci Praktyków w całej Europie.

źródło: materiały prasowe