Uniwersytet Ekonomiczny Sygnatariuszem Karty Różnorodności

15 kwietnia 2022

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (UEW), reprezentowany przez Jego Magnificencję prof. dr hab. Andrzeja Kaletę i prorektorów, dołączył do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Oficjalne podpisanie Karty odbyło się 11 kwietnia br.  w obecności Marzeny Strzelczak, prezeski zarządu oraz dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.

Karta Różnorodności wpisuje się w wizję i misję Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i będzie stanowić narzędzie realizacji priorytetów strategicznych zapisanych w „Strategii Rozwoju 2030”. Kartę podpisało już 255 firm i instytucji, w tym – oprócz UEW – trzy publiczne uczelnie ekonomiczne w Katowicach, Krakowie i Warszawie.

Stając się sygnatariuszem Karty, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zobowiązał się do tworzenia i promocji rozwiązań służących zapewnieniu różnorodności w środowisku pracy i nauki, podejmowania działań na rzecz spójności i równości społecznej, przeciwdziałania dyskryminacji, prowadzenia dialogu z osobami zatrudnionymi na temat przyjętej polityki zarządzania różnorodnością oraz corocznego raportowania na temat podjętych działań i ich praktycznych rezultatów.

Jednocześnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zadbał o powołanie zespołu ds. równości i przeciwdziałania dyskryminacji oraz rzeczników. Jednym z inicjatyw UEK na rzecz tworzenia polityki równości płci jest współorganizowanie wydarzeń w obszarze diversity & inclusion. Najbliższe,  „Konferencja w sprawie przyszłości Europy”, odbędzie się już 22 kwietnia w ramach współpracy z Komisją Europejską,

Źródło: inf. pras.