Unilever chce pomóc zbudować bardziej sprawiedliwe i inkluzywne społeczeństwo

25 stycznia 2021

Firma Unilever, Sygnatariusz Karty Różnorodności, zadeklarowała, że podejmie szeregu kolejnych działań skierowanych do społeczeństwa. Będą to m. in. inicjatywy mające na celu zweryfikowanie kwestii dotyczących godnego wynagradzania osób zatrudnionych w firmach podwykonawców i dostawców.

Unilever poinformował, że stawia przed sobą następujące cele:

  • Zapewnienie, że do 2030 roku zarobki każdej osoby dostarczającej towary i świadczącej usługi na rzecz firmy będą pozwalać jej i jej rodzinie na godziwy poziom życia.
  • Osiągnięcie do 2025 roku obrotów na poziomie 2 miliardów euro rocznie z dostawcami – małymi i średnimi firmami – których właścicielami lub menadżerami są osobami pochodzącymi z niedostatecznie reprezentowanych grup.
  • Wspieranie rozwoju 5 milionów małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie rozwijania ich działalności poprzez dostęp do wiedzy, finansowania i technologii do 2025 roku.
  • Zwiększenie liczby naszych reklam, które uwzględniają osoby z różnorodnych grup, zarówno na ekranie, jak i za kamerą.
    Zapewnienie do 2025 roku przekwalifikowania naszych pracowników lub podniesienia ich kwalifikacji, a także do 2030 roku umożliwienie im dostępu do elastycznych form zatrudnienia.
  • Wyposażenie do 2030 roku 10 milionów młodych osób w umiejętności niezbędne do wkroczenia na rynek pracy.

– Dwa największe zagrożenia, przed jakimi stoi obecnie świat, to zmiany klimatu i nierówność społeczna. Wydarzenia w minionym roku bez wątpienia doprowadziły do jeszcze większych podziałów społecznych. Należy zatem podjąć stanowcze działania na rzecz budowania społeczeństwa, które wspiera poprawę warunków bytowych, jest otwarte na różnorodność, pielęgnuje talenty i każdemu oferuje możliwości. Jesteśmy przekonani, że działania, do realizacji których się zobowiązaliśmy, uczynią z Unilever lepszą i silniejszą firmę, gotową na olbrzymie zmiany społeczne, których dzisiaj doświadczamy. Zmiany, które z pewnością będą przyspieszały. Bez zdrowego społeczeństwa nie można prowadzić zdrowego biznesu – mówi Alan Jope, dyrektor generalny Unilever.

Źródło: mat. pras.