Unijny przegląd prawa z zakresu równości płci

3 lutego 2014

Publikacja „EU Gender Equality Law – Aktualizacja 2013” wydana przez Komisję Europejskią to ogólny przegląd prawa w zakresie równości płci na szczeblu Unii Europejskiej.

Autorkami raportu są Susanne Burri (koordynator Europejskiej sieci ekseprtów prawnych w obszarze równości płci) oraz Sacha Prechal (sędzia w Trybunale Sprawiedliwości UE).

Celem publikacji jest nie tylko przedstawienie prawnego dorobku Unii Europejskiej w kwestiach równości płci, ale również ukazanie jak zmienia się podejście do tej kwestii.

Publikację można pobrać TUTAJ.