Ukryty potencjał polskiego rynku pracy

20 marca 2018

Firma Coca-Cola wspólnie z Deloitte Polska, sygnatariuszem Karty Różnorodności, zbadały aktywność kobiet na polskim rynku pracy. Autorzy jako główne wyzwanie identyfikują potrzebę spożytkowania niewykorzystanych zasobów pracy, w tym wynikających z niższej aktywności zawodowej Polek.

Kluczowe wnioski wynikające z raportu:

  • prawie 4 mln Polek nie jest aktywnych zawodowo
  • regiony Polski różnią się pod względem przyczyn dezaktywizacji kobiet
  • kobiety są bardzo aktywne, ale w sferze domowej, zajmując się dziećmi i osobami starszymi
  • bierne zawodowo kobiety oczekują elastyczności pracodawców
  • będąc poza rynkiem pracy, kobiety nie przestają wierzyć w siebie

CZYTAJ RAPORT >>