Tylko otwartość na różnorodnych pracowników pozwoli zdobyć najlepszych

6 lutego 2015

Poszukiwanie specjalistów z nietypowymi umiejętnościami staje się coraz istotniejsze zarówno dla dużych firm, jak i dla małych rodzinnych biznesów. 81% CEO z pośród ponad 1200 przebadanych przez firmę doradczą PwC stwierdziło, że obecnie poszukują pracowników posiadających znacznie szerszy zakres umiejętności niż w przeszłości.

Bardzo często jednak, by znaleźć nowe talenty firma musi otworzyć się na grupy pracowników, które do tej pory nie były w kręgu jej zainteresowań. W tym momencie tylko 1/3 z pośród przebadanych w badaniu 18th Annual Global CEO Survey firm nie posiada strategii zarządzania różnorodnością, a prawie połowa z tego odsetka prowadzi już nad nią prace. W kręgu największego zainteresowania firm znalazło się równouprawnienie płci (33% odpowiedzi), wyjątkowe zdolności, umiejętności bądź doświadczenie pracowników (32,4% odpowiedzi) i pochodzenie etniczne (24,5% odpowiedzi). Na kolejnych miejscach pojawiły się osoby najstarsze i najmłodsze, a także pracownicy z niepełnosprawnościami. W przypadku firm rodzinnych 61% procent z przebadanych podmiotów zamierza poszerzyć grono pracowników o osoby posiadające nowe dla firmy talenty.

Zarządzający firmami, które posiadają strategie zarządzania różnorodnością dostrzegają wyraźne korzyści. 85% z pośród nich wskazuje na poprawę wyników finansowych, a 56% na możliwość otwarcia się na nowe rynki, także w wymiarze geograficznym. Szczególnie istotne staje się poszukiwanie osób posiadających umiejętności z zakresu nowych technologii. 75% z przebadanych dyrektorów zwraca uwagę, że to właśnie zatrudnianie pracowników posiadających wiedzę i doświadczenie na tym polu jest najlepszą metodą by poprawić korzyści z wdrażania innowacyjnych rozwiązań technicznych w firmie.

Jednak to samo badanie pokazuje, że pomimo deklaracji o otwartości w dalszym ciągu nie dociera ona do najwyższych szczebli hierarchii. Cytowana w nim analiza pokazują między innymi, że jedynie 6 CEO zarządzający firmami z rankingu Fortune 500 to osoby czarnoskóre. Inne badanie, przeprowadzone na grupie 1,7 mln pracowników z 28 krajów pokazuje że chociaż kobiety to 41% wszystkich pracowników to na stanowiskach kierowniczych stanowią jedynie 19%.

Źródło: 18th Annual Global CEO Survey, PwC