Tydzień różnorodności w British Council

7 listopada 2013

British Council, międzynarodowa organizacja obecna w ponad 100 krajach na całym świecie, posiada rozwiniętą politykę równych szans i różnorodności. Aby podkreślić jak ważny jest to temat, dla swoich pracowników przygotowała „Tydzień różnorodności”. Tydzień obchodzony jest symultanicznie we wszystkich europejskich biurach organizacji.

Tydzień rozpoczął się oficjalnym podpisaniem polskiej Karty Różnorodności, będącej pisemnym zobowiązaniem do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością.

W British Council budujemy zaufanie pomiędzy Brytyjczykami a osobami z innych krajów. Nasza praca wymaga nawiązywania relacji z ludźmi z różnych środowisk i kultur, dlatego tak ważne jest dla nas efektywne zarządzanie różnorodnością i promowanie równych szans – powiedział Andy Williams, Dyrektor British Council w Polsce. Stworzyliśmy szereg procedur, których celem jest promowanie równych szans i różnorodności na każdym etapie stosunku pracy i używamy wielu narzędzi do monitorowania i ewaluacji postępów we włączaniu tych kwestii w główny nurt naszych działań.

Podczas tygodnia pracownicy i pracowniczki mieli okazję wziąć udział w spotkaniach z ekspertami: Ewą Wojsławowicz, Koordynatorką Karty Różnorodności w Polsce oraz z Robertem Biedroniem, posłem na Sejm i działaczem na rzecz osób LGBT.

Wszyscy mogli również przesyłać zgłoszenia się do konkursu na najbardziej sprzyjające różnorodności praktyki stosowane w organizacji, które ocenione zostaną na poziomie regionalnym, a także przygotować orientalne dania na wspólny lunch. Wyświetlono również film na temat work-life balance, zakończonego dyskusją na temat tego, jak wdrażać tę ideę w życiu codziennym.

Przez cały tydzień do skrzynek mailowych pracowników i pracowniczek napływały informacje o różnych aspektach różnorodności, przeprowadzona została również ankieta na temat tego, jak lepiej można promować różnorodność wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Wszystkie działania komunikowane były na Facebooku British Council, intensyfikując prowadzoną od czerwca kampanię, w ramach której co środa ukazują się ciekawostki i nowości z tej dziedziny, bazujące na doświadczeniach Wielkiej Brytanii.

W ramach uwrażliwienia na potrzeby innych, chętni wzięli udział w „Niewidzialnej Wystawie”, którą „ogląda się” za pomocą dotyku, słuchu i węchu oraz poczucia równowagi, pozostając w całkowitej ciemności.

British Council wyróżnia siedem sfer różnorodności: płeć, wiek, niepełnosprawność, równowaga między życiem prywatnym a zawodowym, pochodzenie etniczne, religia / przekonania oraz orientacja seksualna. Każdy nowy pracownik ma obowiązek odbyć szkolenie online z zakresu równych szans i różnorodności.

„Tydzień różnorodności” rozpoczął się w poniedziałek 21 października. Obchodzony był po raz pierwszy.

źródło: informacja prasowa British Council