Jak tworzyć włączające miejsca pracy dla społeczności LGBT – przewodnik dla pracodawców

21 czerwca 2017

Organizacja Great Place to Work oraz Pride at work Canada opublikowały przewodnik dla pracodawców „An LGBT Best Practice Guide for Employers” zawierający dobre praktyki z zakresu tworzenia bardziej przyjaznych i włączających miejsc pracy dla osób ze społeczności LGBT. Publikacja prezentuje 12 strategii, tłumacząc  jak i dlaczego warto je wdrażać.

Różnorodność w miejscu miejsc pracy staje się nowym standardem. Liderzy biznesu zaczynają dostrzegać, różnorodność we wszystkich formach jako przewagę konkurencyjną. Zróżnicowane perspektywy napędzają kreatywność, innowacje i sprzyjają temu, że pracownicy czują iż ich opinia jest ważna. To ich motywuje i sprawia, że bardziej czują się związani ze swoim miejscem pracy.

Jak piszą autorzy opracowania, zdecydowana większość kanadyjskich miejsc pracy ma formalne komitety ds. Różnorodności – z dostępem do budżetu – a także menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie różnorodnością.

Jednak nawet mimo tego, powszechnego już w Kanadzie, strategicznego nacisku na różnorodność, wiele organizacji wciąż zgłasza,  że jawne przejawy rasizmu, seksizmu i homofobii, choć nie są one tak częste jak jeszcze 10 lat temu, to nadal występują.

Międzynarodowa organizacja Great Place to Work, wspólnie z kanadyjską Pride at Work Kanada, połączyły siły, aby, aby pomóc pracodawcom w Kanadzie lepiej zrozumieć społeczności LGBT i budować miejsca pracy, które wykorzystują pełen potencjał pracowników.

Zaproponowane przez twórców publikacji rozwiązania i wybrane dobre praktyki są jednak uniwersalne i mogą być źródłem inspiracji także dla pracodawców w Polsce, którzy chcieliby podjąć kroki w kierunku budowania otwartych i włączających miejsc pracy.

Publikacja dostępna jest do pobrania za darmo, w języku angielskim.

Pobierz publikację