Trwają zgłoszenia do Access City Award (Nagrody Dostępnych Miast)

18 sierpnia 2022

Trwa nabór do Access City Award 2023. Od 2010 roku nagroda ta jest przyznawana miastom, które podejmują szczególne wysiłki na rzecz zwiększania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i dla osób starszych. Konkurs jest organizowany przez Komisję Europejską oraz Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami. Zgłoszeń można dokonywać do 8 września br. poprzez formularz on-line.

Czym jest dostępne miasto?

Miasto można nazwać dostępnym wtedy, gdy każdy jego mieszkaniec może bez problemów korzystać ze wszystkich
oferowanych usług i obiektów. Przykładowo, w dostępnym mieście każdy mieszkaniec może łatwo:

 • jeździć do pracy komunikacją miejską,
 • korzystać z biletomatów,
 • przemieszczać się ulicami i odwiedzać obiekty użyteczności publicznej, takie jak szpitale lub urzędy miejskie,
 • uzyskiwać informacje w czytelnej i zrozumiałej dla niego formie.

Jakie miasta mogą się zgłaszać do konkursu?

Nie każde miasto może wziąć udział w konkursie Access City Award. Miasto zgłaszające się do konkursu Access City Award powinno spełniać następujące kryteria:

 • Położenie w państwie należącym do Unii Europejskiej.
 • Ponad 50 000 mieszkańców. Jeśli w danym państwie jest tylko jedno takie miasto, do konkursu Access City Award może zgłosić się także grupa co najmniej dwóch mniejszych miast, których łączna liczba mieszkańców przekracza 50 000.

W aktualnej edycji konkursu Access City Award nie może wziąć udziału zwycięzca edycji poprzedniej.

Jak zgłosić miasto do konkursu?

Miasto, które chce wziąć udział w aktualnej edycji konkursu Access City Award, może wysłać swoją kandydaturę poprzez formularz on-line » Formularz online powinien zostać wypełniony przez osoby zarządzające miastem i podejmujące kluczowe dla niego decyzje. W formularzu należy:

 • uzasadnić, dlaczego dane miasto zasługuje na nagrodę Access City Award,
 • przedstawić przykłady i opisać, w jaki sposób miasto poprawia swoją dostępność,
 • opisać plany dotyczące dalszych działań w tym zakresie.

Formularz można wypełnić w języku polskim, choć preferowany jest język angielski.

Kryteria oceny

Jury oceni zgłoszenia, biorąc pod uwagę działania prowadzone w następujących obszarach:

 • dostępność budynków i ulic,
 • dostępność komunikacji miejskiej,
 • dostępność biletomatów i bankomatów,
 • dostępność stron internetowych i innych rozwiązań do komunikacji,
 • dostępność informacji – czyli to, czy są one czytelne i zrozumiałe dla każdego.

Harmonogram

 • 8 września 2022 o godz. 23:59 – koniec przyjmowania zgłoszeń konkursowych
 • początek listopada – ogłoszenie finalistów
 • 25 listopada 2022 – ogłoszenie zwycięzców podczas ceremonii wręczenia nagród

Nagrody

 • I miejsce: 150 tys. EUR
 • II miejsce: 120 tys. EUR
 • III miejsce: 80 tys. EUR

Wytyczne dla osób składających zgłoszenie (POL) »

Regulamin konkursu (POL) »

Dowiedz się więcej »