Trwa rekrutacja na szkolenie liderek kampanii „16 dni” akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć

10 maja 2017

Fundacja Autonomia zaprasza do udziału w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia – we współpracy z Autonomią – działań w ramach światowej kampanii „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” w 2017 roku.

Dla kogo?

Zaproszenie skierowane jest do kobiet, w szczególności pracujących lub działających z dziewczynkami, dziewczynami i kobietami] a także z grupami koedukacyjnymi, w ramach grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, pracy w sektorze edukacji, pomocy społecznej i in. Zachęcamy do udziału tłumaczki Polskiego Języka Migowego oraz kobiety z grup mniejszościowych (z punktu widzenia takich kategorii, jak: niepełnosprawność, orientacja psychoseksualna, tożsamość płciowa, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, status społeczno-ekonomiczny i in.)

Gdzie i kiedy?

Miejsce: Kraków
Miejsce w którym będzie realizowane szkolenie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach i z wózkami.

Terminy:
● I część szkolenia: 10-11 czerwca 2017 r.
● II część szkolenia: 19-20 sierpnia 2017 r.

Czas trwania
Początek zajęć w sobotę o godz. 10.00, zakończenie w niedzielę o godz. 16.00. Planowane są również wydarzenia towarzyszące w sobotni wieczór (obowiązkowe).
Udział w całym szkoleniu (obu częściach przez cały czas ich trwania) jest kluczowy i w związku z tym obowiązkowy.

W razie zapotrzebowania, zapewnione zostanie tłumaczenie z/na Polski Język Migowy. Jeśli tylko pozwolą nam na to zasoby finansowe zamierzamy wesprzeć finansowo ewentualną, konieczną opiekę nad osobą bliską (szczegółowe informacje w formularzu zgłoszeniowym).

Szkolenie poprowadzą ekspertki z zakresu przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, certyfikowane trenerki współpracujące z fundacją Autonomia.

Udział w szkoleniu wiąże się z zaangażowaniem na zasadzie wolontariatu w działania w ramach kampanii, szczególnie w okresie między 25 listopada a 10 grudnia 2017 r.

Program
Szkolenie będzie się składało z zajęć dotyczących przemocy ze względu na płeć, prowadzenia wspólnych działań w ramach kampanii „16 Dni…” oraz warsztatu WenDo – czyli metody budowania pewności siebie, asertywności i samoobrony dla kobie i dziewcząt jako upełnomocniającej (empowermentowej) metody przeciwdziałania i przeciwstawiania się przemocy ze względu na płeć.

Zobacz cały program

 

Koszty, noclegi, wyżywienie

Dzięki środkom własnym fundacji Autonomia i dotacji z programu Demokracja w Działaniu Fundacji im. Stefana Batorego osoby uczestniczące nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w zajęciach.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przesłane w oparciu o formularz przyjmowane są do 14 maja 2017 r.
Przed wysłaniem zgłoszenia, należy zapoznać się z regulaminem uczestnictwa.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 18 maja 2017 r.

Cały program szkolenia oraz inne szczegóły dostępne są na stronie organizatora – Fundacji Autonomia.