Trwa konkurs „Złote wachlarze” dla firm i instytucji Osoby i Instytucji wspierających integrację migrantów w Polsce

24 listopada 2016

Do końca listopada Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) przyjmuje zgłoszenia do nominacji w kategorii Osoba i Instytucja w konkursie „Złote Wachlarze 2016”.

Celem konkursu jest wyróżnienie Osoby i Instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Kapituła konkursu wyłoni Nominowanych oraz Laureatów konkursu, a Państwo będziecie mogli wziąć udział w głosowaniu online na Nagrodę Publiczności. Ogłoszenie laureatów nastąpi podczas uroczystej Gali Złotych Wachlarzy, która odbędzie się 15 grudnia 2016.

Kto zasiada w Kapitule konkursu Złote Wachlarze 2016?

– Krystyna Iglicka-Okólska – Rektor Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii

  • Myroslava Keryk – prezeska fundacji ,,Nasz Wybór’’, laureatka Złotych Wachlarzy 2015 w kategorii Osoba
  • Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
  • Rafał Rogala – Szef Urzędu ds. Cudzoziemców
  • Anna Rostocka – Dyrektor Biura IOM w Warszawie, Przewodnicząca Kapituły
  • Piotr Stachaoczyk – Stały Przedstawiciel RP przy Biurze ONZ w Genewie
  • Krystyna Starczewska – Dyrektor Zespołu Szkół „Bednarska”, laureatka konkursu Złote Wachlarze 2013 w kategorii Osoba
  • La Duc Trung – Wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce