Trwa 16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet

1 grudnia 2016
bribbon25 listopada przypadał ustanowiony w 1999 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Ten dzień rozpoczął Międzynarodową Kampanię 16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć. Temat przewodni międzynarodowej Kampanii 2016 brzmi: „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”.
16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć   to międzynarodowa kampania, którą zainicjował w roku 1991 Women’s Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers. Od tamtego czasu kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.
W ramach polskiej Kampanii, odbywać się będą wydarzenia, takie jak m.in.: projekcje filmowe, wystawy, tzw. żywe biblioteki, spotkania i dyskusje oraz, szczególnie ważne ze względu na temat tegorocznej edycji, wydarzenia bezpośrednio dotyczące bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy w edukacji.

Szczegółowe informacje o wydarzeniach są dostępne na stronie www.kampania16dni.pl

Dzień 25 listopada został wybrany dla upamiętnienia morderstwa sióstr Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa) w tym dniu w 1960 roku w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany.
źródło: www.rpo.gov.pl, www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl