Talent i pasja kobiet zmieniają naukę – genialne badaczki ponownie wyróżnione przez L’Oréal

23 października 2017

Nowotwory, mózg i emocje, składniki odżywcze diety, choroby cywilizacyjne, styl życia, nanomateriały – tak różnorodne są obszary badań stypendystek 17. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Nazwiska wyróżnionych badaczek ogłoszono podczas uroczystej Gali, która odbyła się 18. października w Warszawie.  L’Oréal Polska, współorganizator programu, jest partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu i sygnatariuszem Karty Różnorodności.

Już po raz siedemnasty w ramach programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki przyznano nagrody kobietom, które prowadzą badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu, m.in.: psychologii, medycyny, biologii czy chemii. Poza otrzymaniem stypendiów nagrodzone badaczki, przy wsparciu organizatorów programu oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego biorą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach. Dzięki temu promują swoje osiągnięcia naukowe nie tylko wśród naukowców, ale także szerszej opinii publicznej, tak aby służyły one całemu społeczeństwu.

Sześć kobiet – sześć ambitnych projektów naukowych

 Jak co roku, jako Jury, stanęliśmy przed niełatwym wyborem nowych stypendystek spośród wielu bardzo jakościowych kandydatur. Różnorodne projekty, które zdecydowaliśmy się wyróżnić łączy niezwykle wysoki poziom merytoryczny oraz możliwość ich praktycznego zastosowania. Każda z prowadzących je badaczek może, odpowiednio na swoim poziomie kształcenia, pochwalić się nie tylko wspaniałym dorobkiem, ale także ambitnymi planami rozwoju swojej pracy. Dlatego jestem pewna, że niejednokrotnie będziemy świadkami ich kolejnych sukcesów – mówi prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki.

W ramach 17. edycji programu trzy stypendia habilitacyjne, każde o wartości 35 tys. zł,  zdobyły:

  • dr Agnieszka Gajewicz, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański (Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego stwarzanego przez nanomateriały);
  • dr n. med. Marta Mańczuk, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Pracownia Prewencji Pierwotnej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie (Choroby cywilizacyjne – ocena czynników ryzyka związanych ze stylem życia);
  • dr Anna Michalska, Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie (Identyfikacja kluczowych parametrów wybranych sposobów suszenia mających wpływ na termolabilność i interakcje związków bioaktywnych w proszkach owocowych).

Dwa stypendia dla doktorantek w wysokości 30 tys. zł otrzymały:

  • mgr Monika Riegel, Centrum Neurobiologii, Pracownia Obrazowania Mózgu, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (Mózgowe mechanizmy pamięci asocjacyjnej bodźców werbalnych nacechowanych emocjonalnie – badania behawioralne oraz z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI));
  • mgr Wioletta Rut, Zakład Chemii Bioorganicznej, Politechnika Wrocławska (Zastosowanie naturalnych i nienaturalnych aminokwasów w otrzymywaniu aktywnych i specyficznych markerów dla proteaz cysteinowych i treoninowych).

Stypendium dla magistrantki o wartości 20 tys. zł odebrała:

  • Anna Konturek-Cieśla, Zakład Biotechnologii Medycznej, Uniwersytet Jagielloński (Wpływoksygenazy hemowej-1 i G-kwadrupleksów na stabilność genomową w patogenezie ostrych białaczek szpikowych (AML)).

Platforma networkingowo-szkoleniowa dla stypendystek – nowy element wsparcia w ramach programu

– Dostrzegamy ogromną rolę nauki w podnoszeniu jakości naszego życia. Jednocześnie, w obliczu wciąż zbyt niskiej, 30%-owej reprezentacji kobiet badaczek, zwracamy uwagę na potrzebę wspierania ich genialnych projektów. Od tego roku dodatkowo wszystkim naszym stypendystkom przekazujemy dostęp do platformy online „Academy For Women in Science”. Jest to miejsce wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w zakresie kompetencji miękkich, niezwiązanych ściśle z tematem prac naukowych, jednak istotnych
w zarządzaniu zespołem badawczym czy promowaniu swojej pracy. Miło jest mi ogłosić nasz nowy element programu właśnie dzisiaj, kiedy spotykamy się w tak szczególnym gronie stypendystek, partnerów i przyjaciół Dla Kobiet i Nauki
 – powiedziała podczas Gali Wioletta Rosołowska, Prezes L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

>> CZYTAJ WIĘCEJ: Wywiad z Wiolettą Rosołowską, Prezes Zarządu L’ORÉAL Polska

Decyzję o przyznaniu nagród Dla Kobiet i Nauki podejmuje niezależne Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, składające się z 16 wybitnych naukowców, reprezentujących różne dyscypliny naukowe i ośrodki badawcze. Program organizowany jest przez L’Oréal Polska we współpracy z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Akademią Nauk.

– Wyróżnienie w programie jest dla mnie wielką nobilitacją. Nagroda Dla Kobiet i Nauki przyznawana już od 17 lat jest rozpoznawalna i ceniona w środowisku naukowym. Stypendium, możliwość promowania swojej pracy, a teraz także rozwijania nowych kompetencji są dla mnie istotnym i kompleksowym wsparciem w realizacji moich planów naukowych  mówi Wioletta Rut, stypendystka 17. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki w kategorii doktoranckiej.

Gala wręczenia nagród L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki odbyła się 18 października 2017 roku w Reducie Banku Polskiego w Warszawie. Uroczystość zgromadziła wybitne osobistości świata nauki, polityki i biznesu.

źródło: materiały prasowe firmy