Szukamy stażysty/stażystki do Karty!

13 stycznia 2015

Rekrutujemy! Szukamy stażysty/Stażystki do programu Karta Różnorodności

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza osoby zainteresowane tematyką zarządzania różnorodnością, HR oraz CSR na płatny, 4-miesięczny staż, którego główne zadania będą polegały na wsparciu Menedżerki w działaniach związanych z realizacją programu Karta Różnorodności.

Czas trwania stażu: marzec – czerwiec 2015 (z możliwością wcześniejszego rozpoczęcia i przedłużenia po zakończeniu)

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie zleconych researchy, zestawień, analiz,
 • zarządzanie bazami danych (aktualizacje, wysyłki, kontakt z podmiotami z bazy),
 • redagowanie tekstów,
 • pomoc w aktualizacji strony internetowej,
 • przygotowywanie materiałów i gadżetów promocyjnych,
 • pomoc organizacyjna przed wydarzeniami (szkoleniami, konferencjami),
 • prace administracyjno-biurowe,
 • inne zadania zlecone przez przełożonych.

Oferujemy:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego oraz kompetencji związanych z pracą przy projektach,
 •  możliwość pogłębienia wiedzy o zarządzaniu różnorodnością,
 •  poznanie specyfiki pracy w organizacji pozarządowej o profilu biznesowym,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Wymagania:

 • dyspozycyjność w godzinach pracy 9-17 w dni robocze przez min. 30 godzin w tygodniu,
 • doświadczenie w pracy biurowej,
 •  umiejętności organizacyjne,
 • samodzielność i odpowiedzialność,
 • możliwość elastycznego czasu pracy,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • sprawna obsługa komputera, programów biurowych i Internetu,

Mile widziane zainteresowanie tematyką zarządzania różnorodnością.

Wynagrodzenie: 2000-2400 brutto

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres  rekrutacja@fob.org.pl  do 28 stycznia br. Do dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć rozwiązanie poniższych zadań.

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Forum Odpowiedzialnego Biznesu respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności. Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zadania dla osób aplikujących do odbycia stażu w FOB przy programie Karta Różnorodności:

1. Przygotuj zestawienie 5 zagranicznych badań poświęconych zarządzaniu różnorodnością lub wybranym jego aspektom. Informacje o nich umieść w tabeli Excel, uwzględniając nazwę badania, jego twórców (autorzy, wydawnictwo), rok badania, krótki opis wyników oraz temat, którego dotyczy badanie. Wyżej ocenione zostaną prace, które uwzględnią badania niewymienione na stronie Karty Różnorodności.

2. Zaproponuj krótki tekst (do 2 tys. znaków), będący zaproszeniem pracodawców do podpisania Karty Różnorodności. W tekście wyjaśnij, czym jest zarządzanie różnorodnością, przedstaw Kartę oraz korzyści płynące z jej podpisania.

Dodatkowe, nieobowiązkowe zadanie:

3. Prześlij link do najbardziej inspirującego wg Ciebie krótkiego filmiku (lub kilku krótkich filmików) dotyczącego różnorodności.