Szkolenie „Osoby LGBT w miejscu pracy. Jak i dlaczego dbać o różnorodność?”

9 listopada 2015

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu zarządzania różnorodnością, które odbędzie się w listopadzie w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Krakowie.

W programie szkolenia znajdują się bloki poświęcone polskiemu prawu antydyskryminacyjnego, korzyściom z różnorodności w miejscu pracy i dobrym praktykom w zakresie zatrudniania osób LGBT.

Szkolenia realizowane są przez Fundację LGBT Business Forum i zostały dofinansowane w  ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się w przygotowanym przez organizatorów zaproszeniu.

Szkolenie jest bezpłatne, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.