Szkolenie „Od stereotypów do poszanowania i równości”

15 kwietnia 2014

11 kwietnia br. w ramach Programu Edukacyjnego Karty Różnorodności odbyło się całodzienne szkolenie „Od stereotypów do poszanowania i równości”. Szkolenie miało charakter warsztatowy i służyło z jednej strony poszerzaniu wiedzy dotyczącej stereotypów i mechanizmów dyskryminacji w miejscu pracy, z drugiej – rozwijaniu własnej postawy wrażliwości antydyskryminacyjnej – pomocnej w skutecznym wdrażaniu zarządzania różnorodnością w firmie.

Warsztaty oparte były na metodzie uczenia przez doświadczenie, uczestnicy brali aktywny udział w ćwiczeniach i symulacjach, analizie materiałów (studia przypadków, krótkie materiały audiowizualne), grupowych dyskusjach i wypracowywaniu rozwiązań. Część warsztatowa uzupełniona była o prezentacje trenerskie i mini-wykłady, pokazujące umocowanie teoretyczne konkretnych postaw i działań. Warsztaty poprowadziła Małgorzata Borowska – trenerka i konsultantka, członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. W szkoleniu wzięło udział 16 osób reprezentujących sygnatariuszy Karty Różnorodności zaangażowanych w Program Edukacyjny.

W szkoleniu udział wzięli reprezentantki i reprezentanci firm:

 • Bank BPH
 • Carrefour Polska
 • EDF Polska
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Grupa Saint-Gobain
 • Orange Polska
 • T-mobile Polska
 • Totalizator Sportowy
 • Grupa Żywiec
 • CEMEX Polska
 • ArcelorMittal Poland
 • Orange Polska
 • Sephora Polska