Szkolenie dla sygnatariuszy Karty

22 czerwca 2012

12 czerwca 2012 roku odbyło się szkolenie „Zarządzanie różnorodnością – Karta Różnorodności”.

W programie znalazły się następujące zagadnienia:

Definicja i podstawowe założenia zarządzania różnorodnością i polityką równego traktowania, Wdrażanie Karty Różnorodności – etapy, cele, zadania, Definiowanie różnorodności w kontekście specyfiki organizacji,  Diagnoza organizacji oraz Komunikacja i edukacja na rzecz zmiany. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki firm – sygnatariuszy Karty Różnorodności.