Szkolenie „Diversity Icebreaker”

26 kwietnia 2015

Czerwony, niebieski i zielony. Różne preferencje, różne style komunikacji i współpracy. O tym, jak wykorzystać ich potencjał, można było przekonać się podczas szkolenia „Diversity Icebreaker” prowadzonego przez Monikę Chutnik z ETTA Consulting.

Szkolenie „Diversity Icebreaker”, dedykowane uczestnikom Programu Edukacyjnego, miało na celu zaznajomienie uczestników i uczestniczki z narzędziem wykorzystywanym m.in. do usprawniania komunikacji i rozwijania zespołu. Pierwszym krokiem była identyfikacja własnego koloru i próba zdefiniowania jego cech charakterystycznych. W ten sposób utworzone zostały trzy grupy: Czerwonych, Niebieskich i Zielonych. Drugi krok to określenie cech właściwych innym grupom. Trzeci – to próba wypracowania odpowiedniej strategii komunikacyjnej między kolorami, biorąc pod uwagę oczekiwania i preferencje rozmówcy. Co, jak się okazuje, wymaga pewnego wysiłku.

Wniosek wydaje się prosty: jesteśmy różni. Jednak w codziennej współpracy nie zawsze przykładamy do tego należytą wagę. „Można i warto dostosować styl komunikacji”, „czasem trzeba odwrócić sposób myślenia”, „starać się zrozumieć język drugiej strony” – takie głosy pojawiały się podczas dyskusji po przeprowadzonym ćwiczeniu. To ważne, bo w efektywnym zespole powinny znaleźć się wszystkie trzy kolory wraz z rozmaitymi ich odcieniami.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia „Diversity Icebreaker” mieli okazję nie tylko nauczyć się czegoś o sobie i o tym jak są postrzegani przez innych, lecz także poznać praktyczne zastosowanie narzędzia, które może okazać się przydatne w ich codziennej pracy.

W szkoleniu wzięli/ły udział przedstawiciele/lki firm ArcelorMittal, CEMEX Polska, Danone, EDF Polska, General Electric Company, Henkel Polska, NUTRICIA, Siemens i Totalizator Sportowy.