Szkolenie „Bank równy dla wszystkich”

11 maja 2015

Instytut Spraw Publicznych zaprasza pracowników z sektora usług finansowych do udziału w dwudniowym szkoleniu z zakresu równego traktowania w dostępie do usług. Szkolenie odbędzie się 26-27 maja b.r. w Warszawie, ul. Szpitalna 5 lok. 22.

Równe traktowanie wszystkim przynosi korzyści. Jego podstawą jest idea, że różnorodność jest wartością, która wzbogaca firmę. Równe traktowanie nie rodzi po stronie usługodawcy wysokich kosztów – łączy się raczej ze zmianą podejścia i wprowadzeniem określonych rozwiązań i procedur.

Celem szkolenia będzie:

  • dołączenie do grupy usługodawców dbających o różnorodność,
  • wypracowanie zestawu standardów dotyczących równego traktowania w relacji usługodawca-klient oraz usługodawca-osoby zatrudniane,
  • zminimalizowanie zagrożenia odpowiedzialności prawnej podmiotów świadczących usługi (na podstawie przepisów tzw. ustawy antydyskryminacyjnej i kodeksu pracy zabraniających dyskryminacji).

Uczestnicy dostaną pakiet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki podmiotów świadczących usługi finansowe z terenu całej Polski.

Informujemy, że szkolenie jest bezpłatne, a dla uczestników spoza Warszawy organizator pokrywa koszty przejazdu oraz noclegu. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szkolenie poprowadzą Karolina Kędziora i Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie organizatora – Instytutu Spraw Publicznych.