Szkoła ombudsmanów związkowych – projekt PTPA

18 marca 2013

W marcu 2013 roku PTPA rozpoczęło realizację projektu – Szkoła ombudsmanów związkowych ds. równego traktowania, który ma na celu przygotowanie przedstawicieli związków zawodowych do pełnienia funkcji ombudsmana do spraw równości w swojej organizacji związkowej.

Kurs potrwa 5 miesięcy i dostarczy uczestnikom wiedzy w zakresie polskich i unijnych prawnych standardów antydyskryminacyjnych, wiedzy na temat grup mniejszościowych, szkodliwych stereotypów w miejscu pracy, możliwości przeciwdziałania nierównemu traktowaniu oraz dobrych praktyk polskich i zagranicznych w tym zakresie. Szkolenie będzie także okazją do dyskusji, jak związki zawodowe mogą włączać zagadnienia równości w funkcjonowanie swoich struktur. Co ważne, absolwenci kursu zostaną wyposażeni w praktyczną wiedzę, która pozwoli im wprowadzać efektywną politykę równości do swoich organizacji związkowych.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają Certyfikat Ukończenia Szkoły Związkowej Ombudsmanów ds. Równego Traktowania.

Miejsce kursu: Warszawa

Harmonogram zjazdów:

1) 11 – 12 maja 2013

2) 25 – 26 maja 2013

3) 8 – 9 czerwca 2013

4) 29 – 30 czerwca 2013

5) 13 – 14 lipca 2013

6) 7 – 8 września 2013

7) 28 – 29 września 2013

8) 12 – 13 października 2013

Organizatorzy zapewniają na czas szkolenia, wyżywienie, zwrot kosztów podróży (II klasa PKP lub autobus, bus lub inny, ustalony z organizatorami środek transportu) oraz materiały szkoleniowe.

W związku z powyższym PTPA zaprasza przedstawicieli związków zawodowych do wzięcia udziału w projekcie.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: kbogatko@ptpa.org.pl do dnia 1 kwietnia 2013r.

 

Źródło: ptpa.org.pl