Sygnatariusze Karty Różnorodności wśród nagrodzonych w konkursie „Dobry Klimat dla Rodziny”

4 lutego 2015

Mamy coraz lepszy klimat dla rodziny, co nie znaczy, że nie może być on jeszcze  lepszy. I o to będziemy zabiegali – podkreślał Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas Gali finałowej konkursu dla pracodawców „Dobry Klimat dla Rodziny”.

Para Prezydencka nagrodziła firmy i instytucje, które podejmują działania w zakresie zatrudnienia przyjaznego rodzinie. Laureatami konkursu zostali: VERMICULITE POLAND Firma produkcyjna Diana Kuprianow; WESSLING Polska sp. z o.o.; LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz NUTRICIA.  Dwie firmy nagrodzone w konkursie – Wessling Polska i Nutricia to sygnatariusze Karty Różnorodności.

Serdecznie dziękujemy za tworzenie w Polsce dobrego klimatu dla rodziny, dziękujemy wszystkim, którzy go współtworzą – zaznaczył Prezydent Bronisław Komorowski podczas wtorkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Dziękował pracodawcom za tworzenie dobrych praktyk.

Vermiculite Poland została nagrodzona w kategorii firm zatrudniających mniej niż 49 pracowników. Kolejną kategorią, były firmy średnie zatrudniające od 50 do 250 pracowników. Nagrodzona została frma Wessling Polska. Tak uzasadniono nagrodę: „Firma zachęca mężczyzn do korzystania z urlopu ojcowskiego poprzez kampanię informującą o przysługującym urlopie oraz zaletach budowania relacji z dzieckiem, a przyszłe mamy i ojcowie mogą skorzystać z zajęć w prywatnej szkole rodzenia. Interesującym projektem jest również <>, będąca okazją do udziału dzieci w doświadczeniach chemicznych przeprowadzanych przez rodziców. Dla ułatwienia pracownikom godzenia obowiązków zawodowych z życiem osobistym, na siedzibę firmy został wybrany budynek, w którym mieści się przedszkole. Pracownicy korzystają ze skróconego czasu pracy, ruchomych godzin pracy, pracy w domu oraz równoważnego czasu pracy. Mogą oni rozpocząć pracę pomiędzy godz. 7.00 a 12.00 lub pracować w systemie dwuzmianowym (od 7.00 do 15.00 albo od 12.00 do 20.00). Dostrzegając, jak ważne jest godzenie życia zawodowego i rodzinnego, firma umożliwia pracownikom udział w szkoleniach dotyczących zachowania równowagi pomiędzy tymi sferami życia.”

W kategorii firm dużych, zatrudniających powyżej 250 pracowników przyznano dwie nagrody. Trafiły one do Link4 oraz do  Nutricia Polska i Nutricia Zakłady Produkcyjne. – Nutricia od lat buduje przyjazne środowisko pracy, tworzy inspirujący klimat do rozwoju i troszczy się o poczucie stabilności zatrudnienia. Stały, partnerski dialog, dzięki któremu odpowiadamy na potrzeby pracowników, możliwy jest m.in. dzięki stworzeniu programu skierowanego do rodziców „Mamy dla Mamy i całej Rodziny”.  – mówi Anna Trzebińska-Orzeszyna, Kierownik ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Leader Zespołu „Mamy dla Mamy i całej Rodziny”. – Firma zapewnia kobietom specjalistyczną opiekę lekarską, dostęp do szkoły rodzenia i opieki okołoporodowej, dofinansowuje poród, pomaga w uzyskaniu miejsca w szpitalu i pokrywa koszty znieczulenia i sali o podwyższonym standardzie. Umożliwiamy przebywanie dzieci na terenie biura, zapewnia też przewijaki dla najmłodszych. Oferujemy elastyczny czas pracy, pozwalając dopasować rytm dnia rodzica do godzin, które dziecko spędza w żłobku, przedszkolu czy szkole Na stanowiskach produkcyjnych, gdzie praca odbywa się w systemie zmianowym, przełożony ustalając plan pracy uwzględnia sytuację rodzinną pracowników. – wymienia Anna Trzebińska-Orzeszyna.

Konkurs, organizowany we współpracy Kancelarii Prezydenta RP z organizacjami pracodawców, jest kolejnym elementem tworzenia w Polsce dobrego klimatu dla rodziny i służy upowszechnianiu rozwiązań ułatwiających łączenie życia zawodowych i rodzinnego.

W Konkursie wzięło udział ponad stu pracodawców, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Eksperci i członkowie Kapituły Konkursu oceniali dobre praktyki w sześciu obszarach: (1) podejście pracodawcy do godzenia przez pracowników pracy zawodowej z życiem rodzinnym, (2) elastyczna organizacja pracy, czas pracy i urlopy, (3) przerwy w pracy związane z rodzicielstwem, (4) wypoczynek, czas wolny, zdrowie oraz edukacja, (5) wsparcie materialne pracowników-rodziców, (6) ułatwienia w opiece nad dziećmi.

Jak wynika z analizy ankiet pracodawców, najczęstszym rozwiązaniem jest ruchomy czas pracy i indywidualny rozkład czasu pracy – stosowany przez 96% pracodawców biorących udział w konkursie oraz pomoc w adaptacji do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem – deklarowana przez 94% uczestników. Z kolei u 88% firm biorących udział w konkursie świętuje się ważne wydarzenia związane z życiem rodzinnym pracowników tj.: urodzenie dziecka, zawarcie związku małżeńskiego, Dzień Dziecka.

W obszarze ułatwiania pracownikom opieki nad dzieckiem 51% pracodawców zaaranżowało przestrzeń w miejscu pracy dla rodziców z dziećmi, a 26% pokój do wykonywania pracy połączony z opieką nad dzieckiem. Jedna czwarta pracodawców deklaruje dofinansowanie opieki nad dzieckiem pracownika w żłobku, przedszkolu, klubiku dziecięcym lub opieki sprawowanej przez nianię. Przyzakładowym żłobkiem, przedszkolem lub klubikiem dziecięcym mogło pochwalić się 19% uczestników konkursu.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu było Partnerem Konkursu, a Mirella Panek-Owsiańska, prezeska FOB członkiem jury.

Źródło: informacja własna na podstawie oficjalnej strony Kancelari Prezydenta prezydent.pl