Swiadomość korzyści biznesowych odnoszonych dzięki europejskim Kartom Różnorodności

4 października 2012

Niniejsza broszura zawiera ogólne dane dotyczące inspirującej równości i strategii dotyczących różnorodności, jakie realizują firmy przy wsparciu europejskich Kart Różnorodności. Można w niej znaleźć informacje dotyczące korzyści biznesowych wynikających z różnorodności oraz wiadomości o innowacyjnych inicjatywach i usługach oferowanych przez Karty Różnorodności.

Broszura powstała jako rezultat prac Platformy Wymiany Wiedzy i Doświadczeń Kart Różnorodności z całej Europy w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską „Wsparcie inicjatyw własnych promujących zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy w całej UE”.

Broszura dostępna jest w językach, w których powstały Karty Różnorodności oraz języku angielskim (tutaj)

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.