#SustainHack – hakuj dla zrównoważonego rozwoju

20 lutego 2018

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wspólnie z platformą ChallengeRocket.com zaprasza do udziału w pierwszym #SustainHack, czyli konkursie Idea Challenge, którego celem jest znalezienie rozwiązań dla wyzwań z zakresu zrównoważonego rozwoju postawionych przez Bank BGŻ BNP Paribas i Kompanię Piwowarską – sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Bank BGŻ BNP Paribas i Kompania Piwowarska jako pierwsze firmy w Polsce zdecydowały się na nową formę działania w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwo przy Idea Challenge – #SustainHack. Przedsięwzięcie, organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu na platformie ChallengeRocket.com, jest uzupełnieniem strategii firm, które od wielu lat wykazują się odpowiedzialnością społeczną i troską o otaczające środowisko.

ODWIEDŹ STRONĘ KONKURSU >>

Kreatywność poszukiwana

#SustainHack to konkurs skierowany do kreatywnej społeczności (programistów, grafików, inżynierów, naukowców, marketingowców, startupów i in.), która ma za zadanie w określonym czasie dostarczyć swój pomysł na jedno lub dwa z wyznaczonych w konkursie wyzwań. Hakathon jest organizowany w formie wyzwania online, dzięki czemu w wydarzeniu mogą uczestniczyć wszyscy – bez względu na lokalizację. Ślad węglowy zostaje ograniczony, a ponadto uczestnicy z ewentualnymi niepełnosprawnościami ruchowymi nie zostają wykluczeni z możliwości nadsyłania prac.

#SustainHack czyli “sustainability” i “hacking”

Percepcja słowa “hakować” w ostatnich latach bardzo się zmieniła, postać hakera nie jest już utożsamiana z przestępcą tak jak kiedyś. Współcześnie programiści na całym świecie “hakują” dla firm z wielu branży, w tym medycznej czy logistycznej, wspierając je w poszukiwaniu innowacji i niekonwencjonalnych rozwiązań technologicznych. Hackathony, czyli maratony programowania, cieszą się ogromnym powodzeniem, a ich uniwersalny charakter pozwala również na realizację strategicznych celów nowoczesnego CSR-u.

Znajdź inspirację >>  Case studies: Hackathony CSR. Czyli jak angażować interesariuszy we współtworzenie pomysłów i rozwiązań?

Podejmij wyzwanie

Bank BGŻ BNP Paribas, jeden z partnerów #SustainHack, postanowił w ramach swojego wyzwania zrealizować 9. i 10. Cel Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals -SDG). Bank zachęca uczestników konkursu do stworzenia rozwiązań dążących do zmniejszenia nierówności w społeczeństwie. Ma to nastąpić poprzez zwiększanie szans osób starszych i innych klientów, których działania ogranicza ich niepełnosprawność, np. osoby głuchonieme czy niewidome. “Jak pomóc tym, którzy nie rozumieją “bankowego” języka, nie mają poczucia bezpieczeństwa korzystając z bankomatów, bankowości elektronicznej czy mobilnej? Pomyśl o swoich rodzicach, dziadkach, znajomych i stwórz rozwiązanie, które ułatwiłoby im życie! Spraw, by ich doświadczenia z bankiem były od dziś już tylko przyjemne i bezstresowe!” – możemy przeczytać na oficjalnej stronie #SustainHack. Bank BGŻ BNP Paribas wykazuje troskę o klientów, którzy nie są zwolennikami najnowszych trendów technologicznych i obawiają się całkowitej digitalizacji systemów bankowych.

Kompania Piwowarska w ramach  #SustainHack pragnie natomiast zrealizować 3. Cel Zrównoważonego Rozwoju: zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt. Chce tego dokonać poprzez ograniczenie zjawiska nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Kompania stawia przede wszystkim na zmiany postaw społecznych i promowanie idei odpowiedzialnej konsumpcji. Jak dorośli mogą wpłynąć na nieletnich? Jak sprzedawcy mogą efektywniej odmawiać nieletnim sprzedaży alkoholu? Jak uświadamiać kobiety oraz ich bliskich, że alkohol w ciąży szkodzi? Jak pomóc kierowcom sprawdzać trzeźwość? Jak Ty możesz zapewnić bezpieczeństwo swoim najbliższym? – pyta Kompania na stronie #SustainHack z nadzieją, że uzyska nie tylko odpowiedź, ale również przełomowe projekty, których wdrożenie wzmocni tendencje do spożywania alkoholu w odpowiedzialny sposób.

Nowe oblicze odpowiedzialnego biznesu

#SustainHack to pierwsza taka w Polsce inicjatywa, Bank BGŻ BNP Paribas i Kompania Piwowarska są prekursorami nowych trendów w zakresie działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, inicjator Konkursu Idei, dąży do tego, by takie innowacje upowszechnić na polskim rynku. Jednym z kluczowych powodów, a zarazem korzyści płynących z organizowania hackathonów, jest transformacja biernych interesariuszy w aktywnych obywateli, podejmujących wyzwania zrównoważonego rozwoju i pomagających firmom w szybszym reagowaniu na rosnące problemy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe w swoim otoczeniu.

– Społeczna odpowiedzialność biznesu potrzebuje innowacji na miarę wyzwań współczesnego świata, które wyznacza Agendę 2030 i zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju. To zainspirowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu do zorganizowania we współpracy z Challenge Rocket  #SustainHack czyli pierwszego w Polsce interdyscyplinarnego maratonu technologiczno-biznesowego. Współpraca w zespołach i zaangażowanie biznesu jest idealnie spójne z misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu: działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirowania biznesu, który zmienia świat, łączenia ludzi, którzy zmieniają biznes. Ten program nie mógłby zostać zrealizowany bez współpracy, jednej z kluczowych wartości naszej organizacji, co czyni go idealną przestrzenią do jej wzmacniania. Rozstrzygnięcie #SustainHack zaplanowaliśmy na 7. Targi CSR, największe w Polsce wydarzenie poświęcone społecznej odpowiedzialności biznesu, które w 2018 roku odbywać się będzie pod hasłem “Biznes we współpracy”– mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nagrody pieniężne i rozwój projektu do wygrania

W #SustainHack do wygrania w każdym wyzwaniu jest nagroda pieniężna w postaci 10 000 zł. Ponadto autorzy zwycięskich projektów mają szansę na współpracę z Bankiem BGŻ BNP Paribas oraz Kompanią Piwowarską w ramach rozwoju i implementacji powstałych w konkursie rozwiązań.

Do konkursu można aplikować indywidualnie lub w drużynach do 5 osób. Uczestnicy na nadesłanie prac (w formie prezentacji PowerPoint, animacji, dokumentu czy zdjęć) mają czas do 5 kwietnia 2018 roku.

Jury, składające się z pracowników firmy odpowiedzialnych za strategiczne działania organizacji, wyłoni najlepsze rozwiązania powstałe w trakcie konkursu na podstawie takich kryteriów, jak atrakcyjność rozwiązania, potencjał rozwojowy, użyteczność czy możliwość dotarcia do dużej grupy odbiorców.

Przede wszystkim liczy się pomysł – podkreśla Iwona Filmowska koordynatorka projektu #SustainHack z ChallengeRocket. – Najcenniejsze są idee osób, które myślą poza schematami, którym nie straszne jest dać się ponieść swojej wyobraźni. Pomysły “out of the box” stanowią klucz do innowacji i nowych technologicznych rozwiązań. #SustainHack to konkurs dla kreatywnych ludzi! Do wygrania są nie tylko nagrody pieniężne – stworzone projekty mogą realnie pomóc ludziom w naszym otoczeniu i zmienić ich życie.

Czytaj dalej…

źródło: informacja organizatorów